KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

31-MÜFREDAT

13-Kur’an-ı Kerim’in Mushaflaşması

KUR’AN-I KERİM’İN MUSHAFLAŞMASI

134-Hz. Rasulüllah(s.a.v) okuma – yazma öğrenmek amacıyla erkekler için kimleri görevlendirmiştir?

&Abdullah b. Said b. As    &Ubabe b. Samit

135-Kur’an’ın mushaflaşma süreci nelerdir?

&Kur’an’ın ezberlenmesi, Hz. Peygamberin Ezberlemesi, Sahabenin ezberlemesi, Güclü bir hafızaya sahip olmaları, Namazda belli bir miktar Kur’an okumanın farz ve vacip oluşu, Kur’an’ın emir ve yasaklarına uymanın gerekli olması, Resulullah’ın Kur’an eğitimi ve öğretimi ile bizzat ilgilenmesi, Kur’an okuyanlara verilecek sevap ve mükâfatın büyük olması ve Kur’an’ın yazılması

136-Peygamber efendimiz hayatta iken Kur’an’ın bir cilt halinde toplanmayışının bazı sebepleri nelerdir?

&Hz. Peygamber efendimizin hayatta olduğu müddetçe vahyin devam etmesi

&Ayet ve sureler nüzul sürecine göre sıralanmaması

&Vahy’in tamamlanması ile Hz. Peygamberimizin vefatı arasındaki sürenin yetmemesi

137-Hz. Peygamber(s.a.v) Kur’an-ı Kerim’i dört sahabeden öğrenilmesini tavsiye etmiştir. Bu sahabeler kimlerdir?

&Abdullah b. Mes’ud        

&Muaz b. Cebel

&Ubey b. Ka’b                    

&Salim

138-Hz. Rasulüllah (s.a.v) Okuma – Yazma öğrenmek amacıyla kadınlar için kimi görevlendirmiştir?

&Hafsa

139-Kur’ân’ı Kerim’in günümüze kadar gelmesi üç merhalede gerçekleşmiştir. Bunlar nelerdir?

&Hz. Muhammed(s.a.v)’in zamanında yazılmış

&Hz. Ebu Bekir’in zamanında bir araya toplanmış

&Hz. Osman’ın zamanında, kitap haline getirilerek çoğaltılmış

140-Kur’an’ın toplatılması fikrini Allah kimin kalbine ilham buyurmuştur?

&Hz. Ömer