KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

13-Hz. Peygamberimiz’in Çocukları

PEYGAMBERİMİZ’İN ÇOCUKLARI

231-Hz. Muhammed(s.a.v)in, Hz. Hatice’den iki erkek çocuğu dünyaya geldi. Erkek çocukları daha bebekken vefat ettiler. Bunların isimleri nedir?

&Kasım ve Abdullah

232-İbni İshak Peygamberimizin Kasım ve Abdullah’tan başka iki evlâdının daha olduğunu söylemektedir. Bunların isimleri nelerdir?

&Tâhir ile Tayyip(Abdullah’ın diğer isimleridir diye rivayetler vardır.)

233-Peygamberimiz’in eşlerinden olan Mariye annemizden hangi çocuğu olmuştu?

&İbrahim(18 aylıkken vefat etti)

234-Rasûl-i Ekremin oğlu vefat edince güneş tutulmuştu ve halk güneşde mateme katıldı deyince Rasûl-i Ekrem: Güneş ile ay Allahın âyetlerindendir. Bir fânînin ölümü yüzünden tutulmazlar diye hitapta bulunarak müslümanları böyle batıl iktidaddan uzaklaştırmışlardı. Bu olay hangi oğlunun vefatında oldu?

&İbrahim’in

235-Peygamberimiz hangi çocuğunun ölümü üzerine “Göz yaşarır, kalp üzülür, Allah’ın rızasına uygun olandan başka söz söyleyemeyiz Ey oğlum seni kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.’’ demiştir?

&İbrahim

236-Peygamber efendimizin soyu hangi çocuğu ile devam etmiştir?

&Hz Fatıma

237-Hz. Muhammed(s.a.v)in, Hz. Hatice’den dört kız çocuğu dünyaya geldi. Bunların adları nelerdir?

&Zeynep    &Rukiye     

&Ümmü gülsüm      &Fatıma

238-Rasûl-i Ekremin 1. kızı zeynep kimdir?

&Zeynep doğduğunda Rasulüllah 30 yaşındaydı. Kocası; teyzesinin oğlu Ebû’l As’dır. Vefat yaşı;30, Vefat yeri; Medinedir. Cenazesi; Ümmü Eymen ile Hazreti Sevde tarafından yıkandı ve Rasulüllah namazını kıldırdı. Kocası Ebû’l As müslümanlığı sonra kabul etti.               

239-Rasûl-i Ekremin 2. kızı Rukiye kimdir?

&Rukiye doğduğunda Rasulüllah 33 yaşındaydı. İlk kocası Ebû Leheb’in oğlu Utbe idi. Utbe babasının etkisiyle boşadı. İkinci kocası Hz. Osman oldu. Habeşistan’a hiçret ettiler. Hz. Osman, Rukiye hasta olduğundan Bedir savaşına katılamamış, savaşın bittiği sıralarda Rukiye vefat etmiş ve Rasulüllah cenaze namazını kıldıramamıştır.

240-Rasûl-i Ekremin 3. kızı Ümmü Gülsüm kimdir?

&Önce Ebû Lehebin ikinci oğlu Uteybe ile nişanlıydı. Hakkında Tebbet sûresi nâzil olunca oğluna nişandan dönmesini istedi. Hz. Rukiyye’nin ölümünden bir yıl sonra Hz. Osman ile evlendi ve altı yıl beraber yaşadılar. Hicretin dokuzuncu senesi vefat etti. Cenaze namazı Rasûl-i Ekrem tarafından kılındı.

241-Ümmü gülsüm, hicretin 9. yılında, hangi savaş dönüşünde hastalanarak vefat etti?

&Tebük savaşı

242-Rasûl-i Ekremin 4. kızı Fatıma kimdir?

&Medine’de Hazreti Ali ile evlendi. Evlendikleri zaman Hazreti Fâtıme 15 Hazreti Ali 24 yaşındaydı. Rasûl-i Ekrem Efendimizin irtihalinde kızı yirmibeş yaşındaydı. Rasûl-i Ekrem Efendimizin soyunu yaşatan Hazreti Fâtıma oldu. Fâtıma’nin beş çocuğu oldu: Hasan Hüseyn Muhsin Ümmü Gülsûm Zeyneb isimlerinde idi. Bunlardan Muhsin küçükken vefat etmişti.

243-Rasûl-i Ekrem Efendimizin çocukları doğuş sırası nasıldır?

&Kasım Zeyneb Rukiyye Ümmü Gülsûm Fâtıma Abdullah ve İbrahim

244-Rasûl-i Ekrem Efendimizin çocukları vefat ediş sırası nasıldır?

&Kasım (H.Önce), Abdullah (H.Önce), Rukiye (H:1.), Zeyneb (H:8), Ümmü Gülsüm(H:9.), İbrahim(H:10) ve Fâtıma(H:11)

245-Peygamberimizin Peygamberlik gelmeden önce ölen çocukları kimlerdir?

&Kasım ve Abdullah

246-Peygamberimizin oğlu “Kasım” öldüğünde Muhammed’in soyu kesildi diye alay eden kişi kimdi?

&As bin Vail

247-“Asıl soyu kesilen, ismi unutulan, sana kin ve düşmanlık eden kimsedir” ayeti hangi surededir?

&Kevser suresi. (Bu ayet As bin Vail için indirilmiştir)

248-Hz. Muhammed(s.a.v)’in kızlarından Rukiye, Zeynep ve Ümmü Gülsüm ne zaman vefat etti?

&Babasından önce vefat ettiler

249-Hz. Muhammed(s.a.v)in kızlarından Fatıma ne zaman vefat etti?

&Babasından altı ay sonra vefat etti.

250-Peygamberimiz’in kayın pederi olan iki halife kimdir?

&Hz. Ebu Bekir(Kızı Aişe) &Hz. Ömer(Kızı Hafsa)

251-Peygamberimizin damadı olan halifeler kimdir?

&Hz. Osman(Rukiye ve Ümmü Gülsüm)

&Hz. Ali(Fatıma)

 252-İslam’da yapılan ilk tabut hangisidir?

&Hicretin sekizinci yılında, Rasulullah’ın kızı ve Ebu’l As bin Rebi’nin de hanımı olan Zeyneb vefat ettiğinde onun için bir tabut yaptılar ve bu İslam’da yapılan ilk tabuttur. İlk tabut ise Zeynep bint-i Cahş kimin için yapıldı.