Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

13-Güsül Abdesti

GÜSÜL ABDESTİ 

89-“Bütün vücudun temiz su ile yıkanması şeklinde yapılan hükmî temizlik işlemi”ne ne denir?

&Gusül                 

90-Guslü icab eden temel sebebler nelerdir?

&Şehvetle meninin inzalinde, inzal olmasa dahi erkek ve kadının uzuvları kavuştuğunda(cünüplük), kadınlar hayız ve nifastan çıktığında gusül icabeder.

91-Gusülle ilgili aşağıdakilerin hangileri doğrudur?”

&Meni gelsin veya gelmesin cinsî münasebet sonunda kadın da erkek de cünüp olur.

&Cünüplüğe yol açan cinsî münasebetin ölçüsü ve başlangıç sınırı, erkeklik organının sünnet kısmının girmiş olmasıdır.

&Erkek veya kadından şehvetle (cinsî zevk vererek) meninin gelmesi cünüplüğün ikinci sebebidir.

&Şâfiîler hariç fakihlerin çoğunluğu, cünüplük için meninin şehvetle gelmesini şart gördüklerinden, ağır kaldırma, düşme, hastalık gibi sebeplerle meninin gelmesini cünüplük sebebi saymazlar.

&Uyandığında ihtilâm olduğunu hatırlamamakla birlikte elbisesinde meni bulaşığı gören kimsenin gusletmesi gerekir.

&İhtilâm olduğunu hatırladığı halde elbisesinde böyle bir iz görmeyen kimsenin ise gusletmesi gerekmez.

&Cünüp kimseler dua ve zikir maksadıyla besmele çekip Fâtiha, İhlâs, Âyetü’l-kürsî gibi sûre ve âyetleri okuyabilirler.

&Hepsi

92-Gusül abdesti olmayana yapması yasak olan ameller nelerdir?

&Farz veya nâfile herhangi bir namaz kılamaz

&Camiye mescide giremez

&Kur’an’a el süremez ve okuyamaz

&Kâbe’yi tavaf edemez.

&Tilâvet secdesi yapamaz

&Camiye girmesi ve orada bulunması câiz görülmez.

93-‘’Cünüp kimsenin bu halini herhangi bir farz namazın ifası vaktine kadar geciktirmesi ve bu arada yeme içme de dahil beşerî ve sosyal faaliyetlerini sürdürmesi fıkhen câiz ise de bir an önce cünüplükten kurtulması, bunun için de ilk fırsatta boy abdesti alması, değilse cinsel organını, el ve ağzını yıkaması tavsiye edilmiştir.’’ Bu parağrafta anlatılan dinen doğru mudur?

&Bu parağraf doğru          

94-Müslümanın cenazesinin yıkanması gerekir ve bu görev geride kalanlar için nasıl bir dinî sorumluluktur. Yani insanların cenazeyi yıkama işinin dini hükmü nedir?

&Farz-ı kifâye     

95-Diş dolgusu ve kaplama, ayrıca deri üzerinde olup suyun deriyle temasını önleyen ve izâlesinde de güçlük bulunan boya ve benzeri maddeler gusle mani değildir. Bu sebeple vücudun maddî temizliğini imkân ölçüsünde ve sabun kullanarak yaptıktan sonra deri üzerinde kalıp suyun deriye ulaşmasına mani olan boya, hamur gibi maddeler guslün sıhhatine engel olmaz. Diş dolgu ve kaplaması da böyledir. Bu parağrafta anlatılan dinen doğru mudur?

&Bu parağraf doğru 

96-Hangi durumlarda gusletmek sünnettir?

&Cuma ve bayram namazları öncesinde, hac veya umre niyetiyle ihrama girerken ve  Arafat’ta vakfe için  gusletmek sünnettir. 

97-Mezheplere göre guslün farzı kaç tanedir?

&Hanefi  mezhebine göre; ağza su almak, burna su çekmek ve bütün vücudu yıkamak.

&Hanbelîlere göre; bunlara ilaveten niyet.

&Şafilere göre; niyet ve bütün vücudu yıkamak.

&Malikilere göre; niyet, bütün vücudu yıkamak, vücudu ovalamak ve gusül işlemlerinin arasını açmamaktır.

98-Cünüp olanın tıraş olması ve tırnak kesmesinin hükmü nedir?

&Tenzihen mekruhtur

99-Cünüp olan bir kimsenin yemek yemesinin hükmü nedir?

&Ellerini ve ağzını yıkamadan yemesi tenzihen mekruhtur.

100-İslam’dan önce Araplarda hangi manevi temizlik âdeti vardı?

&Gusül