Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

13-Cemaatle Namaz

CEMAATLE NAMAZ 

150-Bir kimse tek başına farz namaz kıldıktan sonra, henüz camiden çıkmadan cemaatle namaza durulacak olursa bu kişi isterse imama uyup yeniden namaz kılabilir. Bu suretle hem cemaat sevabını elde etmiş, hem de cemaate muhalefet töhmetinden kurtulmuş olur. Bu durumu hangi namazlarda yapabilir veya yapamaz?

&Yatsı ve öğle yapabilir. İkindi ve sabah namazlarında yapamaz.

151-Bir kimse tek başına farz namazı kıldıktan sonra, cemaatle tekrar öğle ve yatsı namazlarını kılabilir. Sabah ve ikindi namazlarını kılamaz neden?

&Nâfileye dönüştüğünden mekruhtur

152-Camide iken bir vaktin ezanı okunacak olursa, o vaktin namazını kılmadan çıkmanın hükmü nedir?

Mekruhtur 

153-Aşağıdaki ifadeler doğru mudur?

&Ezan okumak için vaktin girmiş olması şarttır.

&Cahillerin, fâsıkların, çocukların ve kadınların ezan okumaları veya kamet getirmeleri mekruhtur.

&Diğer mezheplerde sabah ezanının vakit girmeden okunabileceği kabul edilmiştir.

&Ezan ve kamet vaktin değil namazın sünneti olduğu için kazâ namazı kılarken de okumak sünnet kabul edilmiştir.

&Ezan ve kamette müezzin ayakta kıbleye doğru yönelir. Hayye ale’ssalâh derken sağa, Hayye ale’l-felâh derken sola döner.

&Camide iken bir vaktin ezanı okunacak olursa, o vaktin namazını kılmadan çıkmak mekruhtur.

&Ezan ve kameti işiten kimsenin bunları müezzin gibi kendi kendine tekrar etmesi müstehaptır.

&Ezan okuyacak kimselerin erkek, akıllı, takvâ sahibi olmaları gerekir.

&Yeni doğan çocuğun kulağına ezan okumak menduptur.

&Abdestsiz okunan ezan geçerli olmakla birlikte böyle yapmak mekruhtur.

&Evet 

154-Ezan ve kameti işiten kimsenin bunları müezzin gibi kendi kendine tekrar etmesi ve Müezzin “Hayye ale’s-salâh” ve “Hayye ale’l-felâh” derken, bu esnada “Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyi’l-azîm” demek nedir?

&Müstehaptır

155Hz. Peygamber efendimiz (sav) hayatı boyunca cemaate namaz kıldırmış, hastalandığında ise cemaate katılarak kimin arkasında namaz kılmış ve kime namaz kıldırmıştır?

&Hz. Ebû Bekir

156-En kuvvetli cemaatle kılınan namaz kuvvetliden zayıfa doğru sıralanışı nasıldır?

&1-Cuma namazı                             

&2-Sabah namazı

&3-Yatsı namazı                                

&4-İkindi namazı

&5-Öğle=Akşam namazları

157Farz namazların cami ve mescitlerde cemaatle kılınışı İslâm dininin bir sembolü ve şiarı olduğu için bunun terk edilmesi asla câiz görülemez. Bazı hadislerden ve âyetlerden hareketle cemaatle namaz kılmanın erkekler için farz-ı ayın olduğunu ileri süren mazhep hangisidir?

&Hanbelîler 

158-Farz namazların cami ve mescitlerde cemaatle kılınışı İslâm dininin bir sembolü ve şiarı olduğu için bunun terk edilmesi asla câiz görülemez. Bazı hadislerden ve âyetlerden hareketle cemaatle namaz kılmanın erkekler için farz-ı kifâye olduğunu ileri süren mazhep hangisidir?

&Şâfiîler

159-Farz namazların cami ve mescitlerde cemaatle kılınışı İslâm dininin bir sembolü ve şiarı olduğu için bunun terk edilmesi asla câiz görülemez. Bazı hadislerden ve âyetlerden hareketle cemaatle namaz kılmanın erkekler için cuma namazı dışındaki farz namazları cemaatle kılmak, gücü yeten erkekler için müekked sünnet olduğunu ileri süren mazhepler hangileridir?

&Hanefîler                         

Mâlikîler

160-İmama uyan kişi çocuk da olabilir. Cemaatin en az sayısı imam ve ona uyan olmak üzere kaç kişidir?

&2

161Günümüzde ve ülkemizde sokaklar örtülü, örtüsüz kadınlarla dolup taşmaktadır. Bu durumda örtülü kadınların camiye gelmeleri fitneye sebep gösterilemez. Aksine cemaatle namaz, çocukların eğitiminden birinci derecede sorumlu olan annelerin ve anne adaylarının dinî bilgi ve şuurlarını takviye eder. Görüşü hangi mezhebe daha yakındır?

&Hanefîler

162-Bir kadın erkek safları arasında namaz kılacak olsa kadının iki yanındaki birer erkeğin ve kadının tam arkasındaki bir erkeğin namazı bozulur. Diğer cemaatin namazı bozulmaz. Bu görüş hangi mezhebe aittir?

&Hanefîler 

163-Cemaat oluştururken önce erkekler, onun arkasında çocuklar ve onun arkasında kadınlar saf olacak şekilde durulur. Bu duruş düzeninin Hanefi ve Şafii mezheplerine göre hükmü nedir? (Muzahat: Kadının erkek hizasında namaza durması)

&Hanefilere göre: Farz (Muzahatta erkeğin namazı bozulur)

&Şafiilere göre: Sünnet (Muzahatta erkeğin namazı bozulmaz) 

164– Aşağıdaki ifadeler doğru mudur?

&İmama uyacak kişi sadece bir erkek kişi ise imamın sağına durur.

&İmamın soluna ve arkasına durmak sünnete aykırı olduğu için mekruhtur.

&İmama uyanlar birden çok iseler imamın arkasına dururlar.

&İmama uyacak kişi tek kadın ise imamın arkasına durur.

&imama uyan kimse imamın önüne geçecek olursa, duruş düzenini ihlâl ettiği için namazı bozulur.

&Evet 

165– Aşağıdaki ifadeler doğru mudur?

&Namazda kahkaha ile gülmek abdesti bozduğu halde, cenaze namazında gülmek abdesti bozmaz.

&Cenaze namazında kadınların erkeklerle aynı hizada bulunması namaza zarar vermez

&Kâbe’nin içerisinde de muhâzât sorunu yoktur. Çünkü farklı yönlere yönelme durumunda muhâzât söz konusu olmaz.

&Şâfiî de kadının erkek hizasında namaza durmasının (muhâzât) erkeğin namazına zarar vermeyeceği görüşündedir.

&Evet

166Nezle, grip gibi hastalıklara yakalanmış kişilerin bu halde iken cemaate katılmalarının dini hükmü nedir?

&Mekruh 

167-Abdestin sıkışık olması durumu cemaate gitmemek için mazeret sayılan hallerdendir. Böyle bir kimsenin cemaate katılması uygun değildir. Bu durum namazın huşû ve huzur içinde yapılmasına engel olduğu için bu durumda iken tek başına veya cemaat ile namaz kılmanın hükmü nedir?

&Mekruh

168Namaz vakti gelince ezan okunup kamet yapılarak cemaat ile namaz kılınır. Bu topluca kılınan namaza ne denir?

&Cemaat namazı

169Belli bir imamı ve cemaati bulunan mahalle mescidinde ezan ve kametle birlikte cemaatin tekrarlanmasının hükmü nedir?

&Mekruh 

170-Cemaate gitmemek için mazeret sayılan hallerden olan hangi şık doğru?

&Abdestin sıkışık durumda olması

&Hastalık             

&Zarar verici hastalık                       

&Korku-Zarar

&Olumsuz hava şartları                   

&Hasta bakıcısı  

&Yemeğin hazır olması                   

&Bedenî ârızalar.

&Gözlerin görmemesi,                    

&Kötürümlük,

&Düşkün ihtiyarlık                             

&Yolculuk hazırlığı

&Hepsi doğru

NOT:Herkese veya toplum için yeterli olacak sayıda kimseye farz olan ilmî araştırma ve eğitim öğretimle meşguliyet de cemaate katılmamak için mazeret kabul edilmiştir.

171Dört rek‘atlı bir farz namazı tek başına kılmakta olan kimse, cemaatle namaz için kamet getirildiğinde henüz bir rek‘atı tamamlamamışsa hemen namazını keserek cemaate katılmalıdır; birinci rek‘atın secdesini yapmışsa, bu takdirde ikinci rek‘atı tamamladıktan sonra selâm vermek suretiyle namazını keserek cemaate katılır. Bu parağrafta geçen anlatım doğru mudur?

&Doğrudur.

172-Öğle veya cuma namazının sünnetine başladıktan sonra cemaatin farza durması veya hatibin minbere çıkması halinde iki rek‘at tamamlanınca selâm verilir. Mâlikî, Şâfiî ve Hanbelîler cemaatle kılınan farzın kaçırılmasından endişe edildiği takdirde nâfile namazın hemen kesilebileceğini söylemişlerdir. Hanefîler’e göre yalnızca bir rek‘at kaçıracağını tahmin eden kimse namazı kesmeyip iki rek‘at kılarak selâm verir; üçüncü rek‘ata başlamış olan kimse de aynı şartla dört rek‘atı tamamlar. Bu parağrafta geçen anlatım doğru mudur?

&Evet

173-Müezzin kamet getirmeye başladığı veya namaza durulduğu sırada camiye gelen kişi, vaktin sünneti de olsa hiçbir nâfile namaz kılmadan hemen cemaate katılmalıdır. Sadece sabah namazının sünneti hariçtir. Bu parağrafta geçen anlatım doğru mudur?

&Evet

174-Peygamberliğin kaçıncı yılında, önce Hz. Hamza, daha sonra Hz. Ömer’in Müslüman olmasıyla Kâbe’de iki saf olarak ilk defa açıkça ve topluca namaz kılındı?

&Altıncı(6.)