KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

31-MÜFREDAT

12-Zekâta Tabi Mallar

ZEKÂTA TABİ MALLAR

128-Zekâta tabi olan mallar nelerdir?

&Altın(külçe)  ve gümüş(külçe)

&Ticaret malları

&Toprak ürünleri (ziraî mahsuller, meyveler, zebzeler)

&Bal ve diğer hayvan ürünleri

&Madenler

&Deniz mahsulleri(balık türü, inci, yakut, anber)

&Hayvanlar(deve, sığır, koyun, keçi)

&Sınaî servet, yatırım ve üretim ve araçları

&Bina ve nakil vasıtaları gibi gelir getiren mallar

&Maaş, ücret ve serbest meslek kazançları

&Hisse senedi

&Defineler ve petrol, petrolden istihsal edilen diğer bü­tün ürünler.

&Ziynet eşyası

129-Hangi mallardan ne ölçüde, kaçta kaç oranında zekât alınacağına ilişkin çok tartışma yapılmıştır. Bu tartışmanın asıl sebebi nedir?

&Kur’ân-ı Kerîm’de açıklamanın yer almaması