Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

12-Mest Ve Mesh

MEST VE MESH

73-Abdestte elin ıslaklığıyla bir uzuv, mest veya sargı üzerinde, teyemmümde ise yüz ve kollar üzerinde toprakla yapılan sembolik temizliğe ne denir?

&Mesh  

74-‘’Abdest alırken mestin üzerinde elin üç parmağı kadar yerin elin ıslaklığıyla bir defa meshedilmesi gerekir ve yeterli olur. Bunun için mestin abdestli olarak giyilmiş, mestin ayağın abdestte yıkanması gereken yerlerini tamamen kaplamış, ayrıca dayanıklı ve sağlam bir maddeden yapılmış olması aranır. Ayakları aynı şekilde örten çizme, potin, kendisiyle yol yürünebilecek dayanıklılıkta çorap ve boğazlı terlikler ve benzerleri de Hanefîler’e göre mest hükmündedir.’’ Bu parağrafta anlatılan dinen doğru mudur?

&Bu parağraf doğru          

75-Deri ve benzeri maddelerden ayaklara giymek maksadıyla yapılan, ayakları topuklarla birlikte örten, içine su geçirmeyecek veya yere konduğunda kendi kendine dik durabilecek bir ayakkabı çeşidine ne denir?

&Mest    

76-‘’Mest ile yaklaşık 6 kilometre yürünebilmesi (peş peşe 12.000 adım yürümesi) veya bırakıldığında dik durabilmesi bu dayanıklılık ve sağlamlığın ölçüsü olarak zikredilir. Mestin topuktan aşağı kısmında, altında veya üstünde ayak parmaklarından üçü girecek şekilde bir deliğin, yarık veya yırtığın bulunmaması, mestin içine su almaması da gerekir. Üzerine deri kaplanmış veya altlarına pençe vurulmuş çorap üzerine mesh edilebilir. Hanefî fakihlerinden Ebû Yûsuf ve İmam Muhammed, altına pençe vurulmuş olması şartını aramaksızın kalın ve içini göstermeyen dayanıklı keçe ve yün çoraplar üzerine, meshedilebileceği görüşündedir.’’ Bu parağrafta anlatılan dinen doğru mudur?

&Bu parağraf doğru 

77-Doldurulmuş veya kaplanmış dişler de sargılı veya merhemli yara suyun deriye ulaşmasını engelleyen fakat çıkarılması zor olan boya vb.nin bulaştığı organ gibidir. Suyun kaplama ve dolguya ulaşması yeterlidir. Bu parağrafta anlatılan dinen doğru mudur?

&Evet

78-‘’Abdesti bozan durumlar mest üzerine meshi de bozar. Üzerine meshedilen mestin ayaktan çıkması veya çıkarılması, mestin içine giren suyun bir ayağın yarıdan fazlasını ıslatması, mesh süresinin sona ermesi meshi bozar. Mest üzerine meshin süresi, yolcu olmayanlar için bir gün bir gece (24 saat), yolcular için üç gün üç gecedir (72 saat). Bu süre, mestin abdestli olarak giyilmesinden sonra ilk hadesten yani abdesti bozan ilk durumdan başlar. Bu süre dolduktan sonra, ayaklar su ile yıkanarak abdest alınıp gerekiyorsa mest tekrar giyilmelidir. Öte yandan, ayaklarını yıkamak suretiyle abdestli olan kimsenin bu abdesti devam ettiği sürece mestleri çıkarıp giymesiyle abdesti bozulmaz. Mestlerin üzerine meshetmek suretiyle abdestli olup mestlerini çıkaran kimse, sadece ayaklarını yıkayarak abdestini tamamlayabilir.’’ Bu parağrafta anlatılan dinen doğru mudur?

&Evet

79-Mesh müddeti ne zaman başlar?

&Mestler Ayakta İken Abdestimiz Bozulunca

80-Sargı üzerine mesh etmenin süresi ne kadardır?

&Sargıda mesh süresi yoktur. Yara iyileşinceye kadar mesh yapılabilir. 

81-Sargıda meshin süresi ne kadardır?

&Sargıda meshin süresi yoktur. İyileşinceye kadar sargı üzerine mesh edebilir.

82-Sargıyı bağlarken veya kırık bir kola alçı alırken gusül veya abdest şart mıdır?

&Şart değildir.

83-Sargıyı mesh ettin, (kolda) sargı düştü abdest bozulur mu?

&Bozulmaz.

84-Sargıyı abdestliyken çıkarıp yeniledin, mesh iade edilir mi?

&İade edilmez.

85-Mestler üzerine meshin ne kadarı farzdır?

&Meshin farzı, mestin ön kısmından üç serçe parmağı kadar bir yeri ıslatmaktır. Sünnet üzere yapılan mesh ise, ıslatılan el parmaklarını açarak, ayağın ucundan itibaren mestin koncuna doğru çekmektir. 

86-Mesh müddetinin dolması halinde, abdestli olan kimsenin ne yapması icabeder?

&Mestlerini çıkarıp yalnız ayaklarını yıkaması kafidir. Diğer uzuvları yeniden yıkaması icabetmez.

87-Başın dörtte birini meshetme ayette zikrolunmadığı halde bu hüküm nereden çıkar?

&Mugire bin Şube (r.a.) şöyle rivayet ediyor. “Nebiyyi Ekrem (s.a.v.) Efendimiz, bir kavmin çöplüğüne gidip, bevletti ve sonra abdest alarak mübarek nasıyesi (başının dörtte biri) ve mestleri üzerine meshetti.’’ Sünnet-i fiiliyye ile sabittir. 

88-Yaraya bağlanan sargılar, abdestsiz bağlansa onlar üzerine mesh yapılabilir mi?

&Yapılabilir.