Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

12-Medd-i Munfasıl

MEDD-İ MUNFASIL

80-Medd-i Munfasıl nasıl olur?

&Harf-i med’den sonra AYRI AYRI kelimede sebeb-i med’den “Uzun hemze” bulunursa, Medd-i Munfasıl olur. Medd-i Munfasıl da dört elif miktarı kadar uzatılır.

  • ,يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا , إنِّى أَخَافُ ,تُبُوإِلىَ اللهِ

  • يَااَيُّهَا,  تُوبُوا اِلَي, اللّهِاِنَّي اَخَافُ اللّهَ

81-Meddi munfasılın meddinin yani 2, 3 ve 4 elif miktarı çekmenin hükmü nedir?

&Caizdir

82-Meddi Munfasıl’ın başka isimleri var mıdır?

&El-Meddu’l Fasl(El-Meddu’l Besd)

&El-Meddu’z-Zaid

&El Meddu’l-İ’tibar                                

&El Meddu’l-Caiz 

83-Kur’an-ı Kerim’de ne kadar. (هَؤُلاَء) varsa, Hadr kıraaatında bunların he’sı bir elif, le’sı iki elif miktarı medd edilir, neden?

&Görünüşte her ne kadar ikisi de medd-i muttasıl ise de, aslında (هَا) sı medd-i muttasıl değildir. Çünkü (هَا) ayrı (اُولاَءِ) ayrı bir kelimedir. Dolayısıyla bu kısım medd-i munfasıl olur. Nedense bu kelime (هٰؤُلَاءِ) şeklinde yazılmıştır.

85-Medd-i Munfasıl’ı kıraat imamları kaçar elif miktarı çekmişlerdir?

&Kisai, İbn-i Amır ve Halef              :3 elif     

&İmam-ı Asım ve İmam-ı Hafs       :4 elif

&Hamza ve Verş                                 :5 elif

86-Kıraat imamlarının ekserisine göre hadır usulü ile okuyuşta Meddi Munfasıl kaç elif miktarı uzatılır?

&1 elif miktarı uzatılır.

87-Fer’i medlerin hangisinde kıraat imamları arasında 4 elif miktarı kadar çekme hususunda “ittifak” sağlanamamıştır?

&Meddi Munfasıl ,

88-Medd-i munfasıldaki med harfi bazen takdîrî olur ve yazıda gözükmez. Bu durum genellikle takdîrî bir “و” veya takdîrî bir “ي” ile uzatılan zamirde veya ism-i işârette ortaya çıkar. Bu duruma ne denir?

&Sıla-i Kübra. He’den önceki harf harekeli ise uzatılarak okunur. Ne kadar uzatılacağını ise He’den sonra gelen harf belirler. Şöyle ki: Uzatılan He ’den sonraHemzegelirse, meddi munfasıl gibi olur fakat Tecvid terimi olarak adına “Sıletü’l-Kübrâ” denir ve 4 hareke miktarı uzatılır.

رَبُّهُ ۤأَسْلِمْ , مَالُهُ ۤإِذَا  , هْدَهُ ۤأَمْ,  وَلَهُ ۤأُخْتٌ , عِلْمِهِۤ إِلاَّ

Uzatılan He ’den sonra Hemze’nin dışında herhangi bir harf gelirse 2 hareke miktarı uzatılır ve az bir uzatma yapıldığından adına, “küçük Sıle” manasına gelen  “Sıletü’s-Sugrâ” denir.

 وَإِنَّهُ عَلَى , فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ  , مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ,وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ  , يَكُنْ لَهُ كُفُوًا , ذَهَبَ حَوْلَهُ

Başka bir deyişler; MEDD-İ MUNFASIL

MEDD-İ MUNFASIL (المدالمنفصل

  • Munfasıl; ayrı, ayrılmış demektir.
  • Med harfi ile med sebebi olan hemze iki ayrı kelimede yan yana (yani med harfi bir kelimenin sonunda, hemze diğer kelimenin başında) geldiğinde oluşan fer’î medde Medd-i Munfasıl denir.
  • ,يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا , إنِّى أَخَافُ ,تُبُوإِلىَ اللهِ

 Medd-i Munfasıl olan bazı yerlerde harf-i med mukadder olur. Yani yazıda görülmez. Fakat takdir edilir, var sayılır.

إنَّ هذهِ أُمَّتُكُمْ,  أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ, عِنْدَهُ إلاَّ , بِِهِ إِيمَانًا

MEDD-İ MUNFASIL’IN HÜKMÜ

  • Kıraat İmamları Medd-i Munfasılda Aslî Medd’in üzerine ziyade yapıp yapmama ve eğer ziyade yapılacaksa kaç elif miktarı ziyade yapılacağı hususunda ihtilaf etmişlerdir. Bu yüzden Medd-i Munfasıl’ın hükmü câizdir.

Kasr ile (yani Aslî med ile) okuyanlar: İbn Kesîr, Ebu Amr, Ebu Cafer, Ya’kûb.
Aslî med üzerine bir elif ziyade ile okuyanlar: Dûrî, Kâlûn.
Aslî Med üzerine iki elif ziyade ile okuyanlar: İbn Âmir, Kisâî, Halefu’l-’Âşir.
Aslî Med üzerine üç elif ziyade ile okuyanlar: İmam Âsım
Aslî Med üzerine dört elif ziyade ile okuyanlar: İmam Hamze, Verş.