KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

12-Kur’an’da Kıssa

KUR’AN’DA KISSA 

94-Kur’an’da kıssa ne şekilde geçer?

&Kıssanın çoğulu olan kısas geçmez. Kasas, nebe-enba haber-ahbar kelimeleri geçer. Tarih kelimesi de kullanılmamıştır. 

95-Kur’an’da kaç tür kıssa bulunmaktadır?

&Allah elçilerinin getirdikleri mesajları ümmetlerinin tepkilerini anlatır. Hz. Musa kıssaları gibi

&Geçmişte yaşayan bazı topluluklar hakkındadır. Ashab-ı Kehf gibi

&Hz Peygamber dönemindeki olaylarla ilgilidir. Uhud harbi gibi 

96-Kur’an kıssalarının özellikleri nelerdir?

&Çoğu sure bir kıssa içerir ya da çoğu surenin bir öyküsü vardır.

&Kur’an kıssalarının özelliklerinden birisi de tekrar edilmeleridir.

&Kıssalar Allah’ın tarih boyunca elçiler aracılığıyla insanlara gönderdiği mesajları müsbet ya da menfi tutumlara verdiği cevapları anlatır.

&Kur’an kıssaları dünya ve ahiret algılarının tarihsel yansımalarını ve yansımaların sonuçlarını anlatan tanıkları nakleder. 

97-Kur’an’daki kıssaların hedefleri nelerdir?

&Tevhid, nübüvvet ve ahiret inancı gibi itikadi konuları önceki ümmetlerin kıssalarını anlatarak tahkim etmektir.

&Hz. Peygamberi ve mü’minleri teselli etmektir.

&İslam toplumunu önceki ümmetlerin kıssalarıyla yetiştirmektir. Hz. Eyyub’un sabrı Hz. Yusuf’un iffeti gibi

&Akla ve kalbe dengeli hitap ederek toplumu eğitmek ve yetiştirmektir.

&Kıssalardan ortak bir prensibe ulaşmak ve muhataplara genel bir ilke hakkında fikir vermektir. 

98-Kur’an kıssalarına dair bazı problemler nelerdir?

&Bazı müsteşrikler Kur’an’daki kıssaların tarihte gerçekleştiği durumdan farklı anlatıldığını ileri sürmüşlerdir. Bu iddiayı reddeden pek çok ayet vardır.

&Önemli olmayan bir meseleyi detaylarıyla anlatıp çok önemli olan bir olaya temas etmez. Kur’an’ın Hz. Peygamber döneminde vuku bulan çok önemli bazı tarihi olaylara temas etmemesi onun belirli bir tarihe münhasır ve mahkûm olmadığını gösterir.

&Tarihsel kıssaların yanı sıra temsili kıssalar da vardır. Bunların gerçek olup olmadığı önemli değildir. Önemli olan mesajın iletilmesidir.

&Kur’an bir tarih kitabı olmadığından kıssalarda tarihi bilgiler bir bütün olarak bulunmaz. Kur’an’ın amacı açısından gerekli değildir. 

99-Kur’an’da kronolojik anlatımla naklediliyor gibi görünen tek kıssa hangisidir?

&Hz. Yusuf’un kıssası

100-Kıssalardaki tekrarın hikmetleri nedir?

&Anlatılan bu kıssanın önemini açığa çıkarmaktır. Çünkü bu kıssanın tekrar edilmesi, ona itina gösterildiğini ortaya koyar.

&İnsanların kalplerinde iyice yer etmesi için tekrar edilen kıssanın pekiştirilmesi.

&Bu kıssalara muhatap olanların durumlarını ve zamanı göz önünde bulundurmaktır. Bu sebepten ötürü Mekkî surelerde geçen kıssalarda anlatım özlü ve üslup serttir. Fakat Medine döneminde inen surelerde bunun aksini görüyoruz.

&Kıssaların, durumun gerekliliğine uygun olarak, Kur’ân belâğatinin açığa çıkmasıdır.

&Kur’ân’ın doğru olduğunun ve onun yüce Allah tarafından gönderildiğinin açıkça ortaya konulmasıdır.

101-Kur’an’da kıssaların amacı ve özelliği nedir?

&Amacı                 : Uyarılar içerir

&Özelliği               : Müjdelerle sona erer

101/1-Kur’an’ın kıssa yöntemini etkisiz kılmak için, Arabistan dışına yaptığı seye-hatlerde öğrendiği hikâyeleri “gelin ey kureyş! Vallahi ben Muhammed’den daha güzel söz söyler, hikâye anlatırım.” Diyerek anlatmıştır. Onun bu davranışı bazı insanların bir müddet, Kur’an’ı bir hikâye kitabı gibi algılamalarına sebeb olmuştur. Bu müşrik kimdir?

&Nadr b. Haris