Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

12-İmam-ı Gazali

İMAM-I GAZALİ

88-Gazzali’nin Tasavvufa yönelmesinde etkili olan, şüphelerini anlattığı ve filozofların görüşlerini tenkid etmek için yazdığı eser hangisidir?

El-Munkız Mine’d-Dalal

89-Tasavvuf’a felsefi ve kelami düşünceyi sokan ve hulul-ittisal anlayışlarına karşı çıkan mutasavvıf kimdir?

&Gazzali’dir.

90-‘’Hallac-ı Mansûr’da ortaya çıkan, ‘ene’l-hakk’ (ben Tanrı’yım) anlayışını, hulûl (Tanrı’ya girip yerleşme), ittisâl (Tanrı ile birlenme) gibi tasavvufî görüşleri ve şathiyeleri (kendinden geçme halinde söylenen şeriata aykırı sözler) eleştirir.’’ Bu ifade hangi filozofa aittir?

&Gazzali

91-Gazzali’nin İslam felsefesi alanındaki eserleri hangileridir?

&Tehafutü l-Felasife=Filozofların Tutarsızlığı

92-Mantıktan başka kesin bilgiyi elde etmenin mümkün olmadığı tezini öne süren, Mantığı ciddi anlamda meşrulaştıran ve İslami ilimlere uyarlayan, ‘’duyuların yanıltmalarına karşı insana aklın güvenilirliğini gösterir.’’ Diye tarif eden kimdir?

&Gazali.