Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

12-Hz. Peygamberimiz’in Evliliği

PEYGAMBERİMİZ’İN EVLİLİĞİ

224-Hz. Muhammed(s.a.v) kaç yaşında iken  Hz. Hatice ile evlendi?

&Yirmi beş (571+25=596)

225-Hz. Hatice’nin Hz. Muhammed(s.a.v) ile evlenmeden önce başından kaç evlilik geçmişti?

&İki(2)

226-Hz. Hatice annemiz kimin kızıdır?

&Kureyş kabilesinden, (Zühre) Esed oğulları kolundan, Hüveylid bin Esed’in kızı

227-Hz. Hatice’nin ilk iki kocası kimlerdir?

&Önce Ebu Hale ile evlenmiş, ondan Hind ve Hale adlı oğulları dünyaya geldi.

&İlk kocasının ölümü üzerine, Atik bin Abid ile evlenen Hatice’nin ondanda Hind adlı kızı oldu.

228-Hz. Hatice ile Hz. Muhammed(sav) arasında geçen evlilikte hangisi evlilik teklifinde bulunmuştu?

&Hz. Hatice

229-Hz. Hatice’yi istemeye gidenler kimlerdi?

&Hz. Muhammed               &Ebu Talip

&Hamza                               &Varaka bin Nevfel

210-Hz. Muhammed(s.a.v), Hz. Hatice ile evliliklerinde mehir olarak ne verilmiştir?

&Yirmi(20) deve ve 500 dirhem gümüş verdi.

211-Hz. Hatice, Hz. Peygamberimiz ile evlendiğinde kaç yaşında idi?   

&Kimine göre 40, kimine göre ise 28 yaşında idi

212-Hz. Peygamber ile Hz Hatice’nin nikâhını kim kıydı?

&Varaka bin Nevfel

213-Hz.Haticenin Mehiri ne kadardı?

&Hz. Hatice’ye 20 dişi deve mehir verildi. Nikâhtan sonra develer kesilerek dâvetlilere ziyâfet çekildi.

214-Hz. Hatice kimdir?

&Peygamber Efendimiz (s.a.v)’ in ilk eşidir

& Peygamber Efendimize ilk iman edendir

&Peygamber Efendimize maddi ve manevi en büyük desteği verendir

&Peygamber Efendimizin oğlu İbrahim hariç bütün çocuklarının annesidir.

215-Hz. Hatice’nin vefatından sonra, yaklaşık 2,5 yıl yalnız ve bekâr(dul) olarak yaşadıktan sonra kimle evlendi?

&Sevde binti Zema ile evlenmiştir. (54 yaşındaydı)

216-Mısır hükümdarı Muvakkıs, Hatıp b. Ebi Beltea’nın Medine’ye hediye(cariye) olarak gönderdiği, neticede Peygamberimiz (s.a.v)’in evlendiği O cariye hangisidir?

&Mariye

217-Hz. Peygamber Mekke ve Medine dönemlerindeki evliliği nasıldı?

&Mekke döneminde tek kadınla evli olan Hz. Peygamber, çok kadınla evlilik Medine döneminde olmuştur.

218-Hz. Peygamberin vefatı esnasında nikâhı altında kaç kadın vardı?

&9 Kadın

219-Hz. Peygamber, himaye ve çocuklarına bakmak amacıyla hangi kadınları almıştır?

&Sevde binti Zema               

&Ümmü Habibe

&Zeynep binti Huzeyme

&Ümmü Seleme               

220-Hz. Peygamber bazı evliliklerini, o hanımın kabilesini islama yaklaştırmak için yapmıştır. Bu kadınlar hangilerdir?

&Cüveyriyye: Müstalık kabilesi başkanı Haris bin  ebu Dırar’ın kızıdır.

&Safiyye: Hayber yahudi başkanlarından Huyey bin Ahtab’ın kızıdır

221-Zeyneb’in ilk kocası, Hz. Peygamberin azatlı kölesi ve evlatlığı Zeyd bin Harise idi. Aynı zamanda halasının kızı olan Zeynebi, Zeyd ile bizzat kendisi evlendirmişti. Zeyd, Zeynep ile mutlu bir evlilik yaşayamadı. Zeyd, karısı Zeyneb’i boşadı. İslamiyet; evlatlığın dul kalan zevcesini nikâhlamayı, manevi babalara helal kıldı. Bu sebepten, Hz. Peygamber, Zeyneb’i nikâhı altına aldı. Bu evliliğin amacı ne idi?

&İslami bir hükmün topluma kazandırılması amacını taşıyordu

222-Peygamberimiz hangi köleyi hürriyetine kavuşturmuştu?

&Peygamberimiz (a.s) Hz. Hatîce’nin ona hediye ettiği Zeyd b. Hârise’yi kölelikten azad ederek evlat edindi.

223-Hz. Peygamberin hanımlarının adları nelerdir?

&1- Hatice binti Huveylid     

&2-Sevde binti Zema

&3-Aişe binti ebu Bekir        

&4-Hafsa binti Ömer

&5-Zeyneb binti Huzeyme  

&6-Ümmü  Seleme

&7-Zeynep binti Cahş          

&8-Cüveyriyye binti Haris

&9-Safiyye binti Huyey       

&10-Ümmü habibe binti ebu Süfyan

&11-Mariye                            

&12-Meymune binti Haris

 224-Hangi surede kendisine evlendiği bütün kadınları nikâhı altında tutma  müsaadesi verilmiştir?

&Ahzab suresinin 50. Ayetine göre

225-Kur’an’ın çok evliliği sınırlayan  hükümleri, Nisa suresinin 3. Ayeti,  Medine döneminin sonlarına doğru ve Hz. Peygamberin vefatından yaklaşık iki yıl önce nazil olmuştur. Hz. Peygamber, çok evliliği dört ile sınırlayan ayet nazil olduktan sonra sahabelere neyi emretmiş?

&Dörtten fazla kadınla evli olan  sahabilerine, dördünü seçip  diğerlerini boşamalarını emretmiştir. 

226-Peygamberimizin en son vefat eden eşi kimdir?

&Hz. Aişe (r.a)’dır.

227-Hz. Peygamberimiz hayatta iken hangi hanımları vefat etmişti?

&Hz. Hatice ile Hz. Zeyneb

228-Hz. peygamber Hz. Aişe validemizle ne zaman, nerede evlenmiş ve ne kadar evli kalmıştır?

&Hz. Peygamber Hz. Aişe ile Hicretten 7-8 ay sonra Medine’de evlenmiş ve 9 yıl evli kalmıştır.

229-Hz. Aişe’nin Hangi ilim dalında yeri üstündür?

&Fıkıh

230Araplar Hz Muhammed’i Hz. Hatice’den doğan ilk çocuğunun adına nispeten ne diye isimlendirirlerdi?

&Ebu’l Kasım(künyesi)