Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

12-Ezan Ve Kamet

EZAN VE KAMET

116-“Duyurmak, bildirmek” anlamına gelir. İlmihaldeki anlamı ise, farz namazlar için belli vakitlerde okunan “bilinen özel sözler”dir. Bunu okuyan kişiye müezzin denir ise okunana ne denir?

&Ezan 

117-Müslümanlar düzenli bir şekilde toplanıp cemaatle namaz kılmaya ne zaman başlamışlardır?

&Mescid-i Nebîvi’ni inşası bitimiyle

118-Peygamberimiz namaz vakitlerinin girdiğini ve topluca namaz kılınacağını duyurmak için ne yapılabileceğini arkadaşlarıyla görüşmeye başladı. Ezan okunulmasına karar verildi. Bu Ezan nasıl gerçekleşti?

&Sahabeler rüyada görerek

119-Müşrikler birbirlerine “babalarımız şanslı adamlarmış çünkü bu günleri görmediler” diyerek rahatsız oldukları ibadet hangisidir?

&Ezan

120-Aynı gecede ezanı rüyasında gören sahabeler kimlerdir?

EAbdullah bin Zeyd ve Hz. Ömer

121-Müekked sünnet (vâcip veya farz-ı kifâye ağırlığında) olan ezan sabah namazında, Neccâroğulları’ndan bir kadına ait yüksekçe bir evin damında okunmuş ve artık Müslümanlığın bir şiârı, alâmeti haline gelmiştir. Bu ezanı ilk defa kim okudu?

&Hz. Bilal Habeşi 

122-Medine-i Münevvere’de ilk ezan okuyan sahabi kimdir?

&Bilali Habeşi

123-Mekke-i Mükerreme’de ilk ezânı okuyan kimdir?
&Habib bin Abdürrahman

124-Semada ilk ezan okuyan kimdir?

&Cibril aleyhisselam’dır. 

125-Bilal b. Rebah(Bilal-i Habeşi) Kâbe’nin üzerinde ilk fetih ezanını hangi zamanlarda okutmuştu?

&Kaza umresinde ve Mekke’nin fethi sırasında 

126-İslam’da ilk ezan okuyan kimdir?

&Bilal’dir. 

127-Namaz, Mekke döneminde farz kılındığına göre, Ezan nerede okunmaya başlanmıştır?

&Medine döneminde

128-Medine döneminde, kime rüyasında ezan öğretilmiş, o da Hz. Peygambere haber vermiştir?

&Abdullah bin Zeyd bin Salebe 

129-Hz. Peygamber, kime ezan cümlelerini ezanda ikişer, kamette ise birer defa okunmasını emretti?

&Bilali Habeşi’ye 

130-Hz. Peygamberin(s.a.v) 4 müezzini kimlerdir?

&Bilal el-Habeşi                

&İbn Ümmi Mektum

& Ebu Mahzûre                  

&Sa’d b. Aiz (Sa’dü’l-Kurâzi) 

131-Namaz vakitlerini belirlemek için Rasulüllaha hangi teklifler sunuldu ve bunları Rasulüllah kabul etmedi?

&Boru Yahudilerin âdeti olduğundan kabul etmedi

&Nakus Hristiyanların âdeti olduğundan kabul etmedi

&Ateş Mecusilerin âdeti olduğundan kabul etmedi

132-Hz. Peygamber, Bilali Habeşi’ye ezan cümlelerini öğretti. Bilal de Neccar oğullarına ait bir evin damına çıkarak Medinede ilk olarak hangi ezanı okudu?

&Sabah ezanını

133-Mekke-i Mükerrame’de İLK ezanı kim okudu?

&Habib bin Abdurrahman

134-Rasülullah(s.a.v) vefat edince görevden ayrılan Bilal-i Habeş’inin yerine Hz. Ebu Bekir kimi getirdi?

&Küba Mescidinin müezzini Sa´du´l-Kurazî´yı  

135-Peygamberimiz’in Mekke’de iken müezzini kimdi?

&Ebu Mahzure

136-Müezzinler güzel ve gür sesli olmalıdır. Peygamberimiz yirmi kişiye ezan okutturup dinlemiş, içlerinden birisinin sesini beğenmiştir. Bu sesini beğendiği sahabenin adı nedir?

&Hz. Ebû Mahzûre

137-Sâhib-ül ezân kimdir?

&Abdullah bin Zeyd

138Bir camide vakit namazı ezan okunarak ve kamet getirilerek cemaatle kılınmışsa, daha sonra tek veya cemaat olarak aynı vakti o camide kılacak olanların tekrar ezan ve kamet okumaları ….. Noktalı yere hangi sözcük gelmelidir?

&Gerekmez

139Cuma namazını özürden dolayı kılamayan ne yapar?

&Ezansız kametsiz öğlen namazını kılar.

140Namazın sünneti olan ve İslam’ın şiarı olarak bilinen ibadet hangisidir?

&Ezan

141Vakit girmeden okunan ezanın hükmü nedir?

&Ezan iade edilir, yani tekrardan okunur. 

142-Ezanın hükmü nedir?

&Ezan, beş vakit namaz ve Cuma namazı için sünnet-i müekkededir. Diğer namazlar için sünnet değildir. 

143-Kametin hükmü nedir?

&Sünnet-i müekkededir.

144-Ezan okuyan kişideki şartlar nelerdir?

&Müslüman, akıllı ve erkek olmak gerekmektedir.

145Ezan okuyan selam alabilir mi?

&Alır, fakat mekruhtur.

146Abdestsiz ezan okunur mu?

&Okunur, mekruhtur. 

147-İlk cuma dış ezanı ne zaman ihdas edildi?

&Cuma günü dışarıda okunan Cuma ezanı, Hz. Osman devrinde ihdas edildi. 

148-Kadın, deli, tıfıl, sarhoşun okuduğu ezanın hükmü?

&Mekruhtur ama iade edilir.

149-Ezanda ‘’Hayye ale hayri’l-amel’’ diyen mezhep hangisidir?

&Zeydiler