KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

31-MÜFREDAT

11-Sahabenin Hadis Ve Sünnet Konusunda Titizliği

SAHABENİN HADİS VE SÜNNET KONUSUNDA TİTİZLİĞİ 

36-Sahabenin hadis ve sünnet konusunda titizlik göstermişler midir?

&Hz. Ömer, Hz. Peygamberin söz ve uygulamalarının ehil olmayan kimselerce istismar edilmesini önlemek için gelişi güzel hadis rivayet edilmemesini istiyordu. Çok hadis rivayetiyle meşhur olan Ebu Hureyre’ye, ’Hz. Ömer zamanında da şimdiki gibi hadis rivayet eder miydin?’ diye sorduklarında, ‘Eğer size rivayet ettiğim gibi Ömer devrinde de hadis rivayet etseydim Ömer beni kamçısıyla döverdi.’ Diyerek onun bu titizliğine işaret etmiştir.

&Hz. Ali de; ‘Ben Rasulullah’ın ağzından bir hadis işittiğim zaman Allah’ın nasib ettiği kadarıyla ondan faydalanmaya gayret ederdim. Fakat başka birisi Peygamber’den bir hadis rivayet ederse ona yemin ettirirdim. Yemin edince de onu tasdik ederdim.’ Diyerek bu konudaki titizliğini ortaya koymaktadır.

&Hz. Ebu Bekir kendisine sorulan bir soru üzerine çevresindekilere, bu konuda Hz. Peygamber’den bir hadis duyan olup olmadığını sormuş, bunun üzerine Muğiyre b. Şube’nin söylediği hadisi ise, ancak ikinci bir sahabinin şahitliğinden sonra kabul etmiştir.

37-Hz. Peygamberin vefatından sonra ki sahabe devrinde ilk yazılı hadis metinleri nelerdir?

&Hemmam bin Münebbih’in sahifesi; Ebu Hureyre’nin kendisine yazdırdığı hadislerden 138 tanesini bir araya getirmiştir?

&Cabir bin Abdullah’ın sahifesi; Cabir bin Abdullah, hacla ilgili küçük bir kitap yazmış, burada Hz. Peygamberin konuyla ilgili söz ve uygulamalarını kaydetmiştir.

&Hz. Peygamberin vefatından sonra eşi Hz. Aişe’de birçok hadis rivayet etmiş, bazı sahabiler onun rivayetlerini yazmışlardır.

38-Hadis ilminde Hadis rivayet edene önce yemin ettirmek kimin uyguladığı bir yöntemdir?

&Halife Ali’nin