Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

11-Medd-i Muttasıl

MEDD-İ MUTTASIL 

73-Medd-i Muttasıl nasıl olur?

&Harf-i med’den sonra AYNI Kelimede, sebeb-i med’den “Kısa hemze” bitişik olarak gelirse, Medd-i Muttasıl olur.

  • سُوءَ, جِيئَ, يَشَاءُ, جَاءَ, تَبُوءَ , اَولَئِكَ , مَلَئِكَةٌ

74-Meddi muttasılın meddinin yani uzatılmasının hükmü nedir?

&Vaciptir

75-Meddi muttasılı asli medde dört elif ziyadesiyle hangi kıraat imamları okumuştur?

&Verş ve Hamza(4+1=5)

76-Meddi muttasılı asli medde iki elif ziyadesiyle hangi kıraat imamları okumuştur?

&İbni amir, Kisai ve Halefü’l Aşir(2+1=3) 

77-Meddi muttasılı asli medde üç elif ziyadesiyle hangi kıraat imamı okumuştur?

&İmam-ı Asım(3+1=4)

Başka bir tarifle; MEDD-İ MUTTASIL 

MEDD-İ MUTTASIL (المدالمتصل)

  • Med harflerinin herhangi birisinden sonra, med sebebi hemzenin aynı kelimede yanyana gelmesiyle oluşan fer’î medde medd-i muttasıl denir.
  • Muttasıl bitişik demektir. Med harfi ile med sebebi olan olan hemze bir kelimede yanyana bulundukları için bu isim verilmiştir.
  • سُوءَ, جِيئَ, يَشَاءُ, جَاءَ, تَبُوءَ gibi…

MEDD-İ MUTTASILIN HÜKMÜ

  • Medd-i Muttasılda uzatma süresi konusunda Kıraat İmamları arasında, aslî med üzerine ziyade yapmak gerektiği hususunda ittifak vardır. Ancak bu ziyade uzatmanın ölçüsü konusunda (yani ne kadar ziyade yapılacağı hususunda) ittifak yoktur. Bazı Kıraat imamları medd-i Muttasıl’ı iki elif miktarı uzatırken, bazı Kıraat İmamları beş elife kadar uzatmışlardır. Bu yüzden Medd-i Muttasıl’ın hükmü şöyle ifade edilmelidir; Aslî med üzerine bir elif ziyade yapmak vaciptir. Daha fazlası caizdir.

UZATMA SÜRESİ

  • İki elif miktarı uzatanlar: İbn Kesîr, Ebû Amr, Ebu Ca’fer, Ya’kûb.
  • Üç elif miktarı uzatanlar: İbn âmir, Kisâî, Halefu’l-’Âşir.
  • Dört elif miktarı uzatanlar: İmam Âsım.
  • Beş elif miktarı uzatanlar: Hamze, Verş.