KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

11-İ’rabü’l Kur’an

İ’RABÜ’L KUR’AN 

90-‘’Kur’an’ın irabı’’ ile alakalı ilk tefsir yapanlar kimlerdir?

&Zeccâc             

&Vâhidî            

&Ebû Hayân 

91-İ’rabü’l Kur’an alanında eser verenler kimlerdir?

&Kutrub               

&Ebu Hatim es-Sicistani 

&İbn Kuteybe      

&Zeccac 

92-Kur’an’ı Kerim’i dil bilgisi bakımından doğru okuma anlamına gelen ‘’İ‘râbü’l-Kur’ân’’ ilmin temellerini kim atmıştır?

&Hz. Ali 

93-Kur’an’ın dili ve anlatım tarzı nasıldır?

&Kur’an’da arapça olmayan yabancı kelimeler de kullanılmıştır.

&Kur’an anlatımlarında istiare, teşbih ve edebi sanatlarını da kullanmıştır.

&Kur’an’da kullanılan edebi sanatlardan biri de mecazdır.

&Vücuh sanatı kullanılmıştır.