Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

11-İlk Nebi Ve İlk Peygamber ‘’Hz. Âdem’’

İLK NEBİ Ve İLK PEYGAMBER ‘’HZ. ÂDEM’’ 

49-Cesedi topraktan yaratılmış ve cennette yaşamış ve dünyaya gönderilmiş, beşeriyetin babası ve ilk peygamberdir. Lakabı Safiullah olan, kendisine on sahife emirler ve yasaklar şeklinde verilen Hz. Şit (a.s.)’ın da babası olan, 930 yıl yaşamış olan, cenazesi Ebu Kubeys dağına defnedilen, insanların ve peygamberlerin de ilki olan (annesiz ve babasız olan insan) kimdir?

&Hz. Adem (a.s.)

50-Hz. Adem ve Hz. Havva’nın cennetten çıkarıldıktan sonra buluştukları yer neresidir?

&Arafat

51-Allah’tan haber ve öğüt alan ilk insan kimdir?

&Hz. Adem

52-İlk nebi kimdir?

&Hz. Adem (a.s)

53-Hz. Adem (as) ve Hz. Havva annemiz cennetten kovulduktan sonra dünyada Allah (cc)’ın izniyle nerede birleştiler?

&Arafat, Rahmet dağında

54-Hz. Adem(a.s.)’a Allah(c.c.) şöyle dedi: “Arşımın alt hizasında benim bir haremim (yasak bölgem) vardır, sen git ve benim için bir beyt (mabet) yap ve tavaf et, beni zikret.” Hz. Adem(a.s.)’da bu beyti (Kabe’yi) beş ayrı dağın taşlarını getirerek inşa etti. Bu dağlar hangileridir?

&Tur-i Sina           &Lübnan              &Cudi   

&Hira                     &Tur-i Zeyta (zeytun)                     

55-Hz. Adem (a.s.)’ın eşi ve beşeriyetin annesi kimdir ve nasıl yaratılmıştır?

&Hz. Havva’dır ve Hz. Adem (a.s.)’ın iveği kemiğinden yaratılmıştır.

56-Hz. Adem (a.s.)’ın ilk çocuklarının isimleri nelerdir?

&İlk ve ikinci çocukları ikiz doğmuşlardır. İlk ikizler; Kabil ile kız kardeşi Lubut, ikinci ikizler ise; Habil ile kız kardeşi İklima’dır.

57-İnsanlık tarihinde kıskançlık sebebiyle kardeşini öldürerek ilk katil olan insan aynı zamanda ilk şirk koşan ve Allah (c.c.)’dan başka  ateşe tapan ilk insandır. Çünkü şeytan ona gelerek şöyle dedi: “Kardeşinin kurbanını Hz. Allah onun ateş yakması ve ibadet etmesi sebebiyle kabul etti, sen de böyle yap.” Bu ifadelere inanarak ateş yakıp ilk defa puta tapmış olan insan ve ilk katil kimdir?

&Kabil

58-Yeryüzünde ilk cinayeti işleyen kimdir ve niçin cinayet işlemiştir?

&Hz. Adem (as)’ın oğlu Kabil kardeşi Habil’i kıskandığı için cinayet işlemiştir

59-İlk oruç tutan kimdir?
&Adem aleyhisselamdır( Her aydan üç gün oruç tutardı)

60-“Rabbimiz! (Biz) kendimize zulmettik; eğer bize mağfiret etmez ve bize merhamet etmezsen, mutlaka hüsrâna uğrayanlardan oluruz” Bu dua hangi peygambere aittir?

&Hz Âdem’in (ve Havva’nın)

61-Ölüsünü gömmeği insanoğlunun karğadan ögrendiğini anlatan sure hangisidir?

&Maide suresinin 31. ayetinde bidirilmektedir.