KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

31-MÜFREDAT

11- Hz. Muhammed(s.a.v)’İn Gençliği

MUHAMMED(S.A.V)’İN GENÇLİĞİ

210-Kırk yıldan fazla, Hz. Muhammed (s.a.v)’e öz babası ve öz annesi gibi davranan kişiler kimdir?

&Öz amcası Ebu Talib ölümüne dek babalık yaptı ve Ebu Talib’in hanımı Fatıma binti Esed de annelik yaptı

211-Hz. Muhammed(s.a.v) kaç yaşında iken Ebu Talib ticaret maksadıyla Suriye’ye götürdü?

&12 yaşında(9 diyen de var)

212-Ticaret kervanı Suriye topraklarında bulunan Busra’da konakladığı esnada bir rahip, Ebu Talib’e yeğeninin İncil’de gönderileceği vaad edilen  peygamber olduğunu söylemiş iyi korumasını istemişti. Ebu Talip Şam’a gitmekten vaz geçerek Mekke’ye geri dönmüştür. Bu rahibin adı nedir?

&Allah’a inanan Rahip Bahira

213-Adaleti sağlayanlar cemiyeti anlamına gelen Hılfü’l-Fudul anlaşmasının gerçekleşmesine kim teşebbüs  etmiştir?

&Hz. Muhammed(s.a.v)’in amcası Zübeyr

214-Amcası Ebu Talib Peygamberimizi küçük yaşta ticari bir sefere götürme gerekçesini nasıl açıklar?

&Ne yapayım, benden ayrılamıyor. Doğrusu ben de ondan ayrılamıyorum

215-Rasulüllah, Hâşim, Muttalib, Esed, Zühre ve Teymoğullarının ittifakı ile kurulan Hilfü’l-Fudûl Antlaşması’na katılmıştır. Hılfu’l-Fudul teşkilatına Erdemliler birliği) üye olan kişiler kimin evinde toplandı?

&Abdullah bin Cud’an

216-Hılfül Fudul anlaşması Teym kabilesi eşrefından Abdullah bin Cüdan’ın evinde toplanan kurucu üyeler hangi kararları almışlardır?

&Zulme uğrayanların haklarını zalimlerden alıncaya kadar mücadele edeceklerine

&Mekke halkından veya Mekke’ye gelen kimselerden haksızlığa uğrayanların  yanında yer alacaklarına

&Zalimden hakkını alıncaya kadar mazlumu destekleyeceklerine

217-Hz. Peygamberin kendisine peygamberlik gelmeden önce katıldığı ve “Bugün de böyle bir sözleşmeyi kabule davet olunsam, onu hiç tereddüt etmeden kabul ederim” dediği Hılfü’l-Fudul anlaşması kısaca en iyi nasıl açıklanır?

&Mekke kabilelerinin zulme karşı yaptıkları işbirliktir.

218-Haceru’l-Esved taşının yerine konması için teklifi sunularak Harem-i Şerifin Beni Şeybe kapısından ilk giren şahsın hakem tayin edilmesine karar verildi.  Tam o sırada beklenen yerden Hz. Muhammed (s.a.v) çıkageldi. Hacerül Esved’in yerleştirilmesi konusunda kimin önerisi kabul gördü?

&Kureyşlilerin en yaşlısı Ebu Umeyye bin Muğire

219-Yenilenen Kâbe binasının duvarında Hacerul esved’i (karataş) yerine yerleştirme işinde kureyş kabilelerine başkanlık (Kâbe hakemliği) yapan kimdi?

&Hz.Muhammed(s.a.v), 35 yaşında iken (571+35=606)

220-Hz, Muhammed(s.a.v) Kâbe hakemliğinden sonra her yıl ramazan ayında Sevr dağı hira mağarasında inzivaya çekildi. Bu inziva kaç yıl sürdü?

&5 yıl (35-40 yaş arası)

221-Hz. Muhammed(s.a.v)in peygamberlikten önceki hayatının ana özellikleri nelerdir?

&Yetim olarak büyümesi  &Fakir olarak büyümesi

&Ümmi oluşu                      &Ticaretle meşgul oluşu

&Çobanlık yapması           &Güvenilir oluşu

222-Bazı âlimler,  peygamberimizin ümmiliğini ne alametleri arasında sayarlar?

&Peygamberlik alameti

223-Peygamberimizin peygamberlikten önceki dostları ve arkadaşları kimlerdir?

&Ebu Bekir

&Hâkim bin Hizam(Hz. Hatice’nin yeğeni)

&Dımad bin Salebe(Tabib ve şair, ezd kabilesinden)

&Kays bin Saib(Mahzum kabilesinden)