Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

11-Ebu Bekir Er-Razi

EBU BEKİR ER-RAZİ 

82-Ebu Bekir er-Razi varlığın meydana gelişini nasıl açıklar?

&Beş ezeli ilke ile açıklamaktadır. Bunlar yaratıcı; Tanrı, ruh, madde, mekan ve zamandır.

83-Razinin hangi düşüncesi islam dünyasında takipçisinin kalmamasına sebep olmuştur?

&Dine ve peygamberlere ihtiyaç olmadığını iddia etti, Allah’ın evrenle sürekli ilişkisini mümkün görmeme düşüncesini savunması sebebiyle.

84-Tabiatçıların en ünlü düşünürleri kimdir?

&Es Serahi ve Ebu Bekr Er Razi

85-Bilimsel kimyanın kurucusu sayılan kişi kimdir?

&Er Razi

86-Er Razi’nin tıp alanında en ünlü eseri hangisidir?

&El Havi ve Kitabul Mansur

87-Er Razi felsefesinde kozmolojik ve metafizik görüşlerinin hepsini hangi esaslara dayandırır?

&Allah, Ruh, Madde, Zaman ve Mekân esaslarına