Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

11-Ahilik Teşkilatı

AHİLİK TEŞKİLATI 

129-Fütüvvet ehli Anadolu’da birçok şehirde örgütlendi. 1071’de Anadolu fethedildikten sonra Irak’tan, Suriye’den, daha fazla da Horasan’dan gelen gazi dervişler, alperenler ve Horasan erleri İslâmiyet’in Anadolu’da ve Balkanlar’da yayılmasında etkili oldular. Ahî Evran diye bilinen Şeyh Nasîrüddin ahîlik teşkilâtını hangi şehirde kurdu?

&Kırşehir                                         

130-Türkçede Ahi kelimesinin anlamı nedir?

&Cömert, eli açık, yiğit

131-Ahiliğin kurucusu olarak kabul edilen kişi kimdir?

&Ahi Evran

132-Ahilik hakkında bilgi edinmemizi sağlayan ilk kaynak XVI.yy larda Anadolu’yu dolaşmış olan kişi kimdir?

&Kuzey Afrikalı seyyah İbn Batuta

133-İbn Batuta’nın Seyehatname’sinde Anadolu’daki ahilerden ilk söz ettiği şehir hangisidir?

&Antalya

134-Ahilerin günlük hayat ve yaşamlarını şekillendiren görüş ve düşüncelerini ihtiva eden eserlere ne denir?

&Fütüvvetname

135-Ahiliğin ilkeleri nelerdir?

&Fütüvvet ve Mürüvvet

136-Ahi mensuplarının bir araya geldiği ve yabancılarında misafir edildiği yerlere ne denir?

&Tekke ve Zaviye

137-Ahi zaviyelerinde eğitim öğretim gören gençlere ne denir?

&Fitya

138-Anadolu Türk topluluğunda esnaf teşkilatı olarak nitelendirilir. Lonca teşkilatlarının bir çatı altında toplanmasıyla oluşmuş esnaf ve zanatkar teşkilatının adı nedir?

&Ahilik teşkilatı

139-Anadolu’da sosyo ekonomik ve sosyo kültürel dengenin sağlanması için gelişip, örgütlenmiş bir kurumdur. Bu kurumun Sosyal hayatta etkisi XIII. yy dan itibaren etkili olmaya başlamıştır. Bu kurum hangisidir?

&Ahilik Teşkilatı

140-Ahilikte sağlıksız mal üreten ve bunun için malları toplatılan esnafa ne adı verilirdi?

&Yolsuz