Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

10-Rasulüllah’ın Doğumu

RASULÜLLAH’IN DOĞUMU

172-Hangi peygamber, Hz. Rasulullah (s.a.v)’in dünyaya gelmesini müjdelemiştir?

&Hz. İsa Mesih müjdelemiş, Saf suresi altıncı ayette de buna değinilmiştir.

173-Mekke’de Kinane, Süleym gibi kabilelerin ve Medine’de Temim kabilesinin Muhammed ismini çocuklarına vermesinin çokça görülmesinin nedeni ne idi?

&Peygamberimizin(sav) doğumundan önce Arabistan’da Ahirzaman Peygamberinin doğumunun yaklaşıp, adının Muhammed olacağı söylentisinin yaygınlaşması üzerine

174-Hz. Muhammed(s.a.v)in babası Abdullah, 25 yaşında iken yaz ticareti (rihletissayf) için Suriye’ye gitti. Oradan dönerken Yesrib’de hastalandı, orada vefat  etti ve oraya defnedildi. Babası öldüğünde, Hz. Muhammed(s.a.v) henüz kaç yaşındaydı?

&Henüz peygamberimiz doğmamıştı

175-Hz. Peygamberimizin vahiy alış yaşı ve vefat yılı neden farklıdır?

&Hicri Takvim “Ay Yılı“nı, Miladi Takvim ise “Güneş Yılı“nı esas alır. Bu yüzden ikisi arasında 11 gün fark vardır. “Ay Yılı” her yıl 11 gün eksik olduğundan,33 yılda güneş yılına göre 1 yıl fazla yaşanmış olunur. Peygamber Efendimiz (s.a.v), “Güneş Yılı“na göre 61 yıl yaşadığına göre ,”Ay Yılı“nda ortalama 2 yıl kazanmış oluyor ve bu yüzden 63 yıl yaşadı denmektedir ki bu hesaba göre bu rakam doğrudur. Güneş yılına göre 39 yaşında,”Ay Yılı“na göre 40 yaşında Peygamber olma sebebi de bundandır.

176-Hz Muhammed’in babası, annesi ve dedesi ne zaman vefat etti?

&Doğumundan 2 ay önce babası, 6 yaşında annesi, 8 yaşında iken dedesi vefat etmiştir.

177-Hz. Muhammed(s.a.v)’in babası Abdullah vefat ettiğinde geride miras olarak ne bıraktı?

&5 deve, Bir koyun sürüsü ve 1 Cariye

178-Peygamberimizin dadısının (hizmetçilerinin) adı nedir?

&Ümmü Eymen

179-Hz. Muhammed(s.a.v) kaç tarihinde, nerede, hangi mahallede, hangi ayın hangi gecesinde ve hangi günde doğdu?

&Tan yeri ağarırken Mekke’de

&20 Nisan 571 tarihinde  

&Beni Haşim mahallesinde     

&Pazartesi günü

&Rebiulevvel ayının 12. gecesinde

180-Peygamber Efendimiz’in doğduğu gece hangi tarihi olaylar meydana geldi?

&Sava gölü kurudu.

&İran Kisrasının sarayında 14 sütun yıkıldı.

&Mecusilerin 1000 yıldan beri yanan ateşleri söndü.

&Sema da bir yıldız doğdu

&Kâbe de buluna putlar yıkıldı

181-Peygamber Efendimizin en çok bilinen isimlerini söyler misiniz?

&Muhammed   &Mustafa                

&Emin               &Ahmet  

&Mahmud   

182-Peygamberliğinden öncede, sonrada hiç yalan söylemediği için O’na doğru sözlü, güvenilir anlamına gelen hangi ismi verilmiştir?

&Muhammed-ül Emin

183-Kim Peygamberimiz doğduğunda kucağına alıp Kâbe’ye götürmüş ve ona Muhammed(s.a.v) adını vermiştir?

&Dedesi Abdülmuttalib (Annesi de Ahmed koymuştur)

184-Muhammed ne anlamına gelir?

&Yer ve gök ehli tarafından övülmüş anlamına gelir. (Abdulmuttalip: Umarım ki O’nu gökte hak, yerde halk över)

185-Ahmed ne anlamına gelir?

&Göklerden ve yeryüzünden daha fazla övülmesi

186-Neden Mekkeliler çocuklarını sütannesine verirlerdir?

&Mekkenin sıcak havasından dolayı Havası iyi ve suyu tatlı olan civardaki yaylalara gönderirlerdi.

187-Hz. Muhammed(s.a.v)i öz annesi Âmine kaç gün emzirdi?

&3 ile 9 gün arasında emzirdi

188-Hz. Süveybe kimleri emzirerek, emenlerin sütkardeş olmalarına vesile olmuşdur?

&Peygamberimiz ve amcası Hz. Hamza Süveybe’yi emdiklerinden sütkardeş olurlar.

189-Hz. Muhammed(s.a.v)i öz annesi Âmine bir hafta civarında emzirdikten sonra sütü yetmediği için ikinci emziren sütannesi kimdir?

&Amca Ebu Leheb’in cariyesi Süveybe emzirdi

190-Hz. Peygamberimiz(s.a.v)’in üçünçü sütannesi kimdir?

&Taif  yakınlarında çölde göçebe hayatı yaşayan Hevazin kabilesinin Sa’d bin Bekir kolundan Halime binti Ebu Züeyb idi

191-Hz. Peygamberin sütannesi Hazrec kabilesine mensup Halime’nin ve Beni Sad kabilesinden Haris’in yanında kaç yıl kalmıştır?

&4 yıl.  Halime, Hz. Muhammed (s.a.v)’i 4 yaşından sonra Mekke’ye getirip Annesine teslim etti.

192-Halîme Peygamberimizi Mekke’ye götürerek annesine teslim etmesinin sebebi nedir?

&Şakk-ı Sadr” (göğüs açma) olayının meydana geldiğinden ve çocukta görülen bu gibi olağanüstü hallerin Halîme’yi endişelendirdiğinden annesine teslime mecbûr kalmıştır.

193-Hz.Muhammed (s.a.s.) sütannesi ve sütkardeşleri ile sonraki yıllarda dâima ilgilenmiştir. Kendisini ziyârete geldiği zaman onu “anacığım” diyerek karşılamış, altına elbisesini yayarak, saygı göstermiştir. Bu sütannesi kimdir?

&Halime

194-Kâinatın biricik efendisine sütannelik yapan muhterem kadınlar vardır. Bunlar kimlerdir?

&Âmine binti Vehb

&Ebu Leheb’in cariyesi Süveybe

&Dadısı Ümmü Eymen(asıl adı Bereket)

&Halime-i Sâdiye (Halime binti Ebi Züeyb)

195-Peygamberimizin süt kardeşleri kimlerdir?

&Hz. Hamza

&Ebû Seleme b. Abdi’l-Esed el-Mahzûmî

&Abdullah b. Cahş

&Mesruh

&Ebû Süfyan bin Haris b. Muttalip

&Şeyma binti Hâris

&Abdullah b. Hâris

&Üneyse binti Hâris

196-Hz. Peygamberimizin, Süveybe Hatun tarafından sütkardeşi olanlar kimlerdir?

&Mesruh (Suveybe’nin oğlu)  &Ebû Seleme

&Hz Hamza(Pey. Amcası)        &Abdullah b. Cahş

197-Hz. Peygamberimizin, Halime Sadiye Hatun tarafından sütkardeşi olanlar kimlerdir?

&Abdullah b Hâris            &Üneyse bint-i Hâris

&Şeyma bint-i Hâris

198-Hz. Peygamberimizin, Ümmü Eymen Hatun tarafından sütkardeşi olan kimdir?

&Üsâme bin Zeyd

199-Hz. Peygamberin annesi Âmine ve babası Abdullah, nerede medfun idiler?

&Medine’de

200-Hz. Muhammed(s.a.v) kaç yaşında iken, Âmine çocuğu ve cariyesi Ümmü Eymen’i de yanına alarak Medine’ye kocası Abdullah’ın kabrini ziyaret etmeye gitti?

&6 yaşında idi. Hz. Muhammed 6 yaşında annesini kaybetti.

201-Babasının ziyaretinden dönen Hz. Muhammed annesini nerede kaybetti?

&Medine’ye 190 km. uzaklıkta bulunan Ebva’da hastalanarak vefat etti ve oraya defnedildi.(577)

202-Peygamberimiz’in annesi Âmine hatunun sadık hizmetçisidir. Hz. Âmine hatunun vefatından sonra Peygamberimizi dedesi Abdulmuttalib’e teslim eden ve Efendimiz’in “Annemden sonra annem sensin” dediği bu sadık hizmetçi kimdir?

&Ümmü Eymen

203-Hz. Muhammed(s.a.v) dedesinin vefatına kadar, sekiz yaşına kadar (2 yıl), onun himayesinde kaldı. Bu kalma esnasında bakımını kim üstlendi?

&Ümmü Eymen

204-Peygamber Efendimiz kimlerin himayesinde büyümüştür?

&Peygamber Efendimizin doğumundan iki ay önce babası vefat etmiştir. Mekke’deki geleneksel uygulamaya göre, çocuklar sütanneye verilirdi. Peygamberimiz de 4 yaşına kadar (5 yaş diyenler var) sütannesi Hz. Halime’nin yanında kaldı. 6 yaşındayken annesi de vefat edince 8 yaşına kadar dedesi Abdulmuttalib’in yanında, dedesinin vefatından sonra amcası EbuTalib’in himayesinde büyümüştür.

205-Hz. Peygamberimiz(sav) kimin yanında ne kadar yaşadı?

&0-5       =5 yıl Halime binti ebu Züeyb (sütannesi)

&5-6       =1 yıl Âmine binti Vehb (annesi)

&6-8       =2 yıl Abdülmuttalib bin Haşim (dedesi)

&8-25    =17 yıl Ebu talib bin Abdülmuttalib (amcası)

&25-50  =25 yıl Hz. Hatice(eşi)

206-Hz. Muhammed(s.a.v), 36 yaşında iken (571+36=607) amcası Ebu Talib’in yükünü hafifletmek için, o sıralarda beş yaşında olan oğlunu yanına alarak bakımını üstlendi. Hangi oğlunu almıştı?

&Hz. Ali’yi

207-Abdulmuttalip hangi oğluna “sen zenginsin fakat kalbinde merhamet yok. Çocuk yetim yüreği zaten yaralıdır. Sen O’nu hoş tutamazsın. Senin kaba muamelenden incinir, üzülür. O’nu sana teslim edemem” demiştir?

&Ebu Leheb

208-Abdulmuttalip hangi oğluna “Sen bu işe layıksın, fakat ailen kalabalık” demiştir?

&Hz Abbas

209-Hz. Abbas’ın savaşlardaki rolü nasıldı?

&Hz. Abbas gür bir sese sahipti. Savaşlarda bu gür ses bir tür hoparlör görevi görüyordu. Savaşçıları bir yere yönlendirmek ya da toplamak istediğinde Hz. Peygamber onun sesinden yararlanıyordu.