Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

10-Namazın Mekruhları

NAMAZIN MEKRUHLARI 

&Parmak çıtlatmak

&Giysisinin kolunu kıvırmak

&Bir özür olmadığı halde -peş peşe olmamak üzere- Birkaç adım yürümek

&Sinek vb. haşeratla meşgul olmak

&Özrü olmaksızın duvar, direk, baston vb. bir şeye hafifçe yaslanmak

105-Yukarıdaki maddelerin ortak özelliği nedir?

&Namazın mekruhlarından olmaları

 

106-Aşağıdaki maddelerin ortak özelliği nedir?

&Daha dizleri yere koymadan elleri yere koymak

&Secdeden kalkarken dizleri ellerden önce kaldırmak

&Oturuşlar esnasında bağdaş kurmak veya dizleri dikmek

&Kıyam esnasında elleri yana bırakmak

&Erkekler için secde esnasında kolları tamamıyla yere yapıştırmak

&Namazın mekruhlarından olmaları

 

107-Aşağıdaki maddelerin ortak özelliği nedir?

&Kıyamdan rükûa vardıktan sonra “Allahüekber”demek

&Rükûdan doğrulduktan sonra “Semiallahu limen hamideh” demek

&Namazda esnemek, gerinmek ve boğazı açıyormuş gibi yapmak

&Grip vb. olan kişilerin mescide gelmeleri de mekruhtur.

&Namazda iken verilen selâmı el veya baş işaretiyle almak.( namaz bozulur diyende var)

&Namazın mekruhlarından olmaları

 

108-Aşağıdaki maddelerin ortak özelliği nedir?

&Namazda gözleri yummak, gözleri sağa sola veya aşağı yukarı çevirmek, başı hafifçe bir tarafa çevirip bakmak.

&Abdesti sıkışık olduğu halde namaz kılmak

&Elbise, vücut veya namaz mahallinde az miktarda necâset bulunduğu halde namaz kılmak.

&Ateşe, insan veya hayvan tasviri bulunan resim ve heykele karşı namaz kılmak

&İnsanın yüzüne karşı namaz kılmak

&Namazın mekruhlarından olmaları

 

&1-İzinsiz başkasına ait bir yerde veya başkasına ait bir elbise ile namaz kılmak

&2-Dişarasında kalan namazı bozmayacak miktardaki yiyecek kırıntısını yutmak.

&3-İmamdan önce rükû ve secdeye gitmek veya ondan önce rükû veya secdeden doğrulmak

&4-İkinci rek‘atta birinci rek‘attan daha uzun okumak

&5-Bir rek‘atta bir sûrenin iki kere okunması

109-Yukarıdaki maddelerin ortak özelliği nedir?

&Namazın mekruhlarından olmaları

 

&1-Farz namazlarda ilk iki rek‘atta Fâtiha’dan sonra aynı sûrenin okunması (nâfile namazlarda mekruh değildir.)

&2-Fâtiha’dan sonra sürekli olarak belirli bir sûrenin okunması, başka sûrenin okunmaması mekruhtur

&3-Fâtiha’dan sonra okunacak sûrelerde Kur’an’daki sıraya uymamak (Bakara’dan  nas’a)

110-Yukarıdaki maddelerin ortak özelliği nedir?

&Namazın mekruhlarından olmaları