Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

10-Kur’an’ı Kerim’de İsmi Geçen/Geçmeyen Peygamberler

KUR’AN’I KERİM’DE İSMİ GEÇEN PEYGAMBERLER 

41-Kur’an’ı Kerim’de ismi geçen peygamberler kimlerdir?

&Adem          &Nûh             &İbrahim     

&İsmâîl         &İshâk            &Ya’k’ûb  

&Davûd         &Süleyman   &Eyyûb    

&Yûsuf          &Mûsâ            &Hârûn  

&Zekeriyyâ   &Yahya           &İdris

&Yûnus         &Hûd              &Şuayb       

&Salih            &Lût               &İlyâs     

&Elyesa           &Zülkifl        &İsâ 

&Hz. Muhammed (s.a.v)

42-Kuran-ı Kerim’de ismi geçen peygamberlerin 18 tanesi hangi surede geçmektedir?

&“İşte bunlar, kavmine karşı İbrahim’e verdiğimiz delillerdi. Biz, kimi dilersek, onu, derece derece yükseltiriz. Şüphe yok ki, Rabb’in; tam hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir. Biz, İbrahim’e; İshâk ile Ya’k’ûb’u ihsan ettik. Ve her birini hidayete erdirdik. Daha önce de Nuh’u ve onun soyundan Davûd’u, Süleyman’ı, Eyyûb’u, Yûsuf’u, Mûsâ’yı ve Harun’u hidayete kavuşturduk, Biz, iyi hareket edenleri, işte böyle mükâfatlandırırız. Zekeriyyâ’ya, Yahya’ya, İsâ’ya, İlyâs’a da (hidayet verdik). Onların hepsi, salihlerdendir. İsmail’i, Elyesa’yı, Yunus’u, Lût’u da (hidayete ilettik). Her birini, kendi zamanlarında yaşayan insanlara üstün kıldık. Onların babalarından, soylarından, kardeşlerinden kimini de (yine üstün imtiyazlara mazhar ettik). Onları, (insanlar arasından seçtik ve onları bir yola ilettik… Enam: 6/83-87

43-Bu peygamberlerden, Kur’ânı Kerim’deki ayeti kerimelerin peş peşe getirilmesiyle 18 tanesi, bir arada anılmıştır. Geriye kalan 7 tanesi ise; Yüce Allah’ın, Kitabının çeşitli ayetlerinde zikredilmiştir. İfadesi doğru mudur?

&Evet

44-Kuran-ı Kerim’de geçen veya geçmeyen peygamberler hakkında Kuran ayeti var mıdır, varsa hangisidir?

&“Öyle Peygamberler (gönderdik ki,) onların kıssalarını sana anlattık. Yine Öyle Peygamberler (yolladık ki,) onların kıssalarını sana haber vermedik. Allah, Musa’ya da konuştu. Nisa’: 4/167.

45-Nebi sayısının 120.000 Resul sayısının 315 olduğunu ifade eden hadis nasıldır?

&İmam Ahmed, Ebu Zerr el Gıtari’den şöyle rivayet etmiştir: “Ey AlIah’ın Rasulü! Nebilerin ilki hangisidir?” diye sordum. O da: “Adem’dir” diye cevap verdi. (Ben “Ey Allah’ın Resulü! O, Nebi midir?” diye tekrar sordum. Oda: “Evet. O, Allah ile konuşan bir Nebi’dir” buyurdu. (Ben “Ey Allah’ın Resulü! Resullerin sayısı, ne kadardır?” diye tekrar sordum. Oda: “315 kişilik bir grup” buyurdu. Ebu Ümame’nin, başka bir rivayetinde İse. Ebu Zerr: “Ey Allah’ın Resulü! Nebilerin sayısı, ne kadardır?” diye sordum. O da: “120.000’dir. Bunlardan 315 kişilik bir gurubu resuldür” buyurdu.

46-Kuran-ı Kerim’de ismi geçen peygamberlerin 18 tanesi enam suresinde geçmektedir. Enam suresinde geçmeyen diğer 7 peygamber hangilerdir?

&İdrîs, Hûd, Şuayb, Salih, Zülkifl,  Âdem, Hz. Muhammed (s.a.v)

47-Kur’an’ı Kerim’de bu 25 Peygamberin dışında Peygamber olup olmadıkları tartışmalı olan 7 kişinin ismi daha vardır. Bunlar kimlerdir?

&Hızır (Kehf: 18/65-82), Zülkarneyn (Kehf: 18/83-95), Lokman(Lukman: 31/12-19), Hızkil (Bakara: 2/243). Samuel (Bakara: 2/246), îrmiya ya da Uzeyr (Bakara: 2/259), Yuşa b. Nun (Kehf: 18/60-64) dur.

KUR’AN’I KERİM’DE GEÇEN VE GEÇMEYEN PEYGAMBERLER

48-Kur’an’ı Kerim’de geçen ve Geçmeyen peygamberler isimleri nelerdir?

1-Âdem , 2-Şit, 3-İdris, 4-Nuh, 5-Hud, 6-Salih, 7-İbrahim, 8-İsmail, 9-İshak, 10-Lut, 12-Yusuf, 11-Yakup, 13-Eyyub, 14-Zülkifl, 15-Şuayb, 16-Musa, 18-Harun, 19-Hızır, 20-Yuşa b. Nun, 21-Kalib bin Yufenna, 22-Hızkıl, 23-İlyas, 24-Elyesa, 25-Yunus, 26-Şemuyel, 27-Davud, 28-Süleyman, 29-Lokman, 30-Şa’ya, 31-Irmıya, 32-Danyal, 33-Uzeyr, 34-Zulkarneyn, 35-Zekeriyya, 36-Yahya, 37-İsa ve 38-Hz. Muhammed