Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

10-İhram Yasakları

İHRAM YASAKLARI

80-İhrama giren kimselere, ihramdan çıkıncaya kadar yasak olan iş ve davranışlar vardır. Bunlara ne denir?

&İhramın yasakları               

81-Aşağıdakilerden hangisi ihram yasakları ile ilgilidir?

&Vücutla ilgili yasaklar                                    

&Giyim ve giyim eşyası ile ilgili yasaklar

&Cinsel konularla ilgili yasaklar    

&Av yasağı

&Harem bölgesiyle ilgili yasaklar  

&Yapılması günah olan ve başkalarına zarar veren konulardaki yasaklar

&Hepsi

82-Aşağıdakilerden hangileri İhramın vücutla ilgili yasaklarıdır?

&Saç veya sakal tıraşı olmak, bıyıkları kesmek

&Kasık ve koltuk altı kılları ile vücudun diğer yerlerindeki kılları tıraş etmek, yolmak veya koparmak

&Tırnak kesmek

&Süslenme amacıyla saç, sakal ve bıyıkları yağlamak, boyamak

&Saçlara biryantin veya jöle sürmek, kadınlar oje ve ruj kullanmak

&Vücuda veya ihram örtüsüne güzel koku sürmek; güzel kokulu sabun kullanmak

&Hepsi

83-Aşağıdakilerden hangileri Giyim ve Giyim Eşyası ile İlgili Yasaklardandır?

&Dikişli elbise ve iç çamaşırı türü giyim eşyası giymek

&Başı ve yüzü örtmek, takke ve benzeri şeyler giymek, başa sarık sarmak.

&Eldiven, çorap ve topukları kapatan ayakkabı giymek. (Topukları açık ayakkabı veya terlikte dikiş bulunabilir ve giyilir)

&Hepsi

84-Aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

&Mümkün olduğunca üzeri açık ayakkabı giymek müstehaptır.

&Üzeri açık ayakkabı giymek mümkün olduğu halde, sadece topukları açık ayakkabı giymek mekruhtur.

&Ayak bileğine bitişen ve topukları örten ayakkabı giymek ise yasaktır, ceza gerektirir.

&Giyimle ilgili yasaklar sadece erkekleredir. Kadınlar normal elbiselerini giyerler, sadece ihram süresince yüzlerini örtmezler.

&Omuzlara örtülen ridânın uçlarını birbirine bağlamak veya iğne ile tutturmak ceza gerektirmez ise de mekruhtur.

&Yasak olan dikiş değil; giyim eşyası olarak dikilmiş şeylerin giyilmesidir

&Hepsi

 

85-Cinsel ilişki, cinsel ilişkiye götüren öpme, oynaşma, şehvetle tutma, şehevî duyguları tahrik edici sözler söylemek vb. gibi yasaklar hangi tür yasağa girer?

&Cinsel konularla ilgili yasaklar    

 

86-Yaratılışı itibariyle vahşî, ürkek ve insandan kaçan hayvanlara av hayvanı denir. Gerek Harem bölgesi içinde, gerek dışında eti ister yensin ister yenmesin her türlü kara avını avlamak, avcıya avını göstermek ve avlanmasına yardımcı olmak, av hayvanlarına zarar vermek yasaktır. Bu yasak hangi yasak grubuna girer?

&Av yasağı

 

87-Mekke şehri ve etrafındaki Harem denilen bölgedeki av hayvanlarının avlanması, bitkilerin kesilmesi veya koparılması ister ihramlı, ister ihramsız, herkes için yasaktır. Bu yasaklar hangi tür yasağa girer?

&Harem Bölgesiyle İlgili Yasaklar