Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

10-6-Barç Karşılığı Olmama

6-MAL İLE İLGİLİ ŞARTLARDAN ‘’BORÇ KARŞILIĞI OLMAMA’’ 

93-El-emvâlü’l-bâtına yani gizli mallar olarak bilinen mallar nelerdir?

&Para ve ticaret malları 

94-El- emvâlü’z-zâhire açık mallar olarak bilinen mallar nelerdir?

&Toprak ürünleri, hayvanlar ve madenler 

95-Hanefîler’e göre zekâtla ilgili borç kaç nevidir?

&Şahıslara olan borçlar.

&Allah hakkı olarak vâcip olup kullar tarafından istenen borçlar. Zekât bu nevidendir.

&Kullar tarafından istenmeyen fakat Allah için yerine getirilmesi gereken borçlar. Nezir ve kefâret bu çeşit borçlardandır. 

96-Zekâtın vücûbuna mani olmayan yani ne kadar borcu olursa olsun zekâtını vaya öşrünü vermek zorunda olan mal hangisidir?

&Toprak ürünleri 

97-Borç hiçbir malda zekâtın vücûbuna engel olmaz. Bu görüş hangi imama aittir?

&İmam Şafiî 

98-Fakihler arasında borcun zekât vermede etkili olup olmadığı ihtilâfının sebebi nedir?

&Onların zekâtın sırf ibadet mi yoksa malda fakir için gerçekleşen bir hak mı olduğu noktasında farklı değerlendirmelere sahip olmasından kaynaklanmaktadır.

99-Bir kimsenin zekâtla mükellef olabilmesi için şahsı ve malı yönünden aranan şartlara ne denir?

&Zekâtın vücûb şartları