KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

1-Tefsirin Tanımı

TEFSİRİN TANIMI 

1-Tefsinin sözlük anlamı nedir?

Keşfetmek, ortaya çıkarmak, üzerindeki örtüyü açmak, beyan etmek, açıklamak ve anlaşılır hale getirmek gibi manalara gelir. 

2-‘’Tefsir’’ kelimesi Kur’an’da hangi manada kullanılmıştır?

&Açmak, açıklığa çıkarmak kapalı bir şeyi açmak ve ortaya çıkarmak, İzah etmek mânâlarında kullanılmıştır.

3-Türkçede tefsir hangi manalarda kullanılmıştır?

&Türkçe’de tefsir, “yorum ve Kur’ân tefsirine dâir yazılmış kitap” mânâlarında kullanılmaktadır. Ayrıca Arapça’da “şerh” kelimesiyle eş anlamlı olarak “ilmî ve felsefî eserleri izah etmek” mânâsında da kullanılmıştır.

4-Tefsirin ıstılahı tanımı nedir?

&Kur’an-ı Kerim’in manalarını keşfetmek, izhar etmek, aydınlatmak ve üzeri kapalı bir şeyi açmak, ondaki müşkil ve garib lafızlardan kastedilen şeyi beyan etmek, insan gücünün imkân verdiği ölçüde açıklamak ve yorumlamak anlamına gelen te’vilden daha umumi olan, müstakil olarak tedvin edilmiş ilim dalına denir. Kısaca; insan gücünün yettiği kadarıyla Kur’ân-ı Kerim’de Allah’ın murâdını araştıran bir ilimdir.

5-İmam Begavî’ye göre tefsir nedir?

&Ayeti, nüzûl sebepleri, diğer durumları ve kıssası itibariyle açıklamaktır.