KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

31-MÜFREDAT

1-Tecvid İlmi

TECVİD İLMİ

1-Tecvid’in terim manası nedir?

&Her harfin hakkını vererek zat ve sıfatıyla(kalın, ince vs.) ağızdan doğru bir şekilde çıkmasıdır. Yani Harflerin sıfat yönüyle ‘’Hakkını (sıfat-ı lazime)’’, ‘’Müstehakkını (sıfat-ı arıza)’’ ve liaslini (mahreç) vermektir. Başka bir tarifle, harflerin hakkını vermek mertebelerini tertip etmek harfi mahreç ve aslına red ermektir. Kur’an’ı Kerim’i usulüne göre okumayı belirleyen kuralların tümüne verilen isimdir.

2-Rasulullah Kur’an’ı tecvid ile okumuş ve tecvidin lüzumunu belirtmiştir Ashab-ı Kiram da tecvid ile okumuş, tecvid konusunda icma’ hasıl olmuştur Ona gereken önemi vermemek ve saygı göstermemek de büyük günah sebebidir Bu durumda tecvidi inkâr etmenin hükmü nedir?

&Küfürdür 

3-Tecvidin hükmü nedir?

&Kur’an’ı Kerim’in tecvidli okunması farzdır. Namazı kabul olacak kadar Kur’an’ın tecvidli okunması farz-ı ayn, Kur’an’ın tamamının tecvidli okunması farzı kifayedir.

4-Tecvidi ilim olarak bilmenin hükmü nedir?

&Farz-ı kifaye

5-Kur’an okuyan kişinin tecvid kurallarının uygulanmasının hükmü nedir?

&Farz-ı ayn

6-Açık hatadan(lahn-celi) uzak olaçak kadar tecvidi uygulamanın hükmü nedir?

&Farz-ı ayn

7-Tecvid ilminin Kur’an’dan delili hangisidir?

&Mümezzil suresi-4 ayet (ağır ağır Kur’an oku.) 

8-Tecvidin esası üç şeyden mürekkepmiş(oluşmuş). Nedir bunlar?

 &Maharic     &Sıfat-ı lazime     &Sıfat-ı arıza

9-Tecvidi uygulamanın hükmü nedir?

&Kur’an okuyan kimsenin, Kıraatını, lahn-i celiden kurtaracak kadar tecvide riayet ederek okuması farzı ayındır.

&Kıraatını lahn-i hafi’den kurtaracak kadar riayet ederek okuması ise farz-ı kifayedir.

10-Tecvid hüküm itibariyle kaça ayrılır?

&Pratik Tecvid                     &İlmi Tecvid 

11-Pratik Tecvid ne demektir?

&Kur’an-ı Kerim’i tecvidli okumak her Müslüman erkek ve kadına farz-ı ayn’dır. 

12-İlmi tecvidin şer’an hükmü ne ile sabittir?

&Kitab, Sünnet ve İcma-i ümmet ile sabittir.

13-Tecvid eserinin ilk musannifi kimdir?

&Tecvid eseri ilk defa hicri 325 (hicri 2. yılda) Miladi 936 tarihlerinde vefat eden Musa bin Ubeydullah ibni Yahya ibni Hakan tarafından tecvid konusunda ‘’ilk mustakil’’ eserin yazıldığı beyan edilmektedir.

13/1-Meşhur Karabaş Tecvidi kitabının yazarları kimlerdir?

ðŞeyh Şaban Veli silsilesinden Ali Efendi

ðAhmet Efendi

ðAbdurrahman Karabaş Efendi

14-Pratik(ameli) tecvid ilmi günümüze nasıl ulaşmıştır?

&Pratik(ameli) tecvid, Allah Kur’an-ı Kerim’i ilk indirdiğinde Cebrail(a.s) vasıtasıyla Peygamber efendimiz (s.a.v.)’e bildirmiş Peygamber efendimiz(s.a.v)’de sahabeye öğretmiş Onlardan da günümüze kadar tevatur(silsile) yoluyla gelmiştir. 

15-Kırâat ve tecvîd ilminin konusu nedir?

&Kırâat ilmi, kelimelerin farklı okunuşlarından, tecvîd ilmi ise harflerden bahseder. 

16-Kur’ân’da tecvîd uygulamasının başlangıcı ne zaman başlamıştır?

&Kur’ân’ın nüzuluyla birlikte başlamıştır.  
17-Kur’an’ın tecvidle okunmasının referansı nedir? 

&Vahiy  

18-Tecvid ilmi nerede kullanılır?

&Sadece Kur’ân-ı Kerîm okurken kullanılır. Diğer Arapça metinler için böyle bir gereklilik yoktur. 

19-Tecvid ilminin kuralları hangi dönemde sistematize edilmiştir?

&Tebeu tabiin dönemi 

20-İlmi tecvidin şer’an hükmü ne ile sabittir?

&Kitab, Sünnet ve İcma-i ümmet ile sabittir. 

21-Tecvidin terim manasında Hakkını derken ne kast edilir?

&Sıfat-ı lazime yani harfte olması gereken, harften ayrılmayan sıfatlardır. Belirtilmediğinde genellikle namazın bozulduğu sıfatlardır. 

22-Tecvidin terim manasında Müstehak-kını derken ne kast edilir?

&Sıfatı arızalarıdır. Yani harften kalktığında harfin zatını değiştirmeyen, namazın bozulmasına neden olmayan sıfatlardır.