Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

1-Peygamberlere Olan İhtiyaç

PEYGAMBERLERE OLAN İHTİYAÇ 

1-Yüce Allah her Müslüman’a aralarında herhangi bir ayırım yapmadan Kuran-ı Kerim’de ismi gecen bütün peygamberlere ayrı ayrı inanmanın hükmü nedir?

&Farzı Ayn

2-Yüce Allah her Müslüman’a aralarında herhangi bir ayırım yapmadan Kuran-ı Kerim’de ismi gecen veya geçmeyen, hadislerde bildirilen bütün peygamberlere inanmanın hükmü nedir?

&Vacip

3-Peygambere olan ihtiyaçlar ve peygamber gönderilmesindeki hikmetler nelerdir?

&Peygamberler yol gösterici, dünya ve âhiret mutluluğuna kavuşmak, insanları fikir ve ahlâk yönüyle yükseltmek için Peygamber gereklidir.

&Sorumlu ve yükümlü tutulabilmesi ve bundan dolayı onlara sevap ve ceza verilebilmesi için bilgilendirecek Peygamberler gereklidir.

&Peygamberler sanat, ticaret, ziraat ve çeşitli meslekleri topluma öğretmek suretiyle medeniyete, kültüre ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunması için gereklidir.

&Gerçeği, iyiyi, doğruyu ve güzeli bulmada, faydalı ve zararlıyı ayırt etmede Peygamberler gereklidir.

&İnsanların Allah’a karşı mazeret ileri sürmelerinin peşinen önüne geçmek için peygamber gereklidir.