Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

1-Namazın Mahiyeti ve Önemi

İBADETLERİN AMACI 

1-Allah’a gönülden isteyerek yönelmek, tapmak, boyun eğmek ve itaat etmek demektir. Kulluk etmek deyimi de aynı anlamı karşılamaktadır. Yaratıcı kudret karşısında boyun bükmenin zirvesi ve O’na olan sevginin sonucu ve göstergesi olarak değerlendirilmiştir. Bu tanım hangi kavram için yapılmıştır?

&İbadet 

2-Aşağıdaki ifadelerden hangileri ibadetin tam anlamını yani ibadetin tam amacını verir?

&İbadetin amacı: İnsan için ibadetin amacının, sadece imtihan ve deneme olmasıdır.

&İbadetin amacı: Nefsin terbiye edilmesi ve disiplin altına alınması yoluyla insanın yükselmesidir.

&İbadetin amacı: Gönüller için üstün bir haz, bir zevk ve bir nimet, ruhlar için bir vuslat; kısaca insanın mutluluğudur.

&Hepsi

NAMAZIN MAHİYETİ VE ÖNEMİ 

3-İlk vahyin sonrasında Hz. Peygamber’e hangi tür – anlam bakımından – âyetler gelmiştir?

&Risâlet yüküne dayanmasını, sabretmesini öneren âyetler 

4-Namaz ne zaman farz kılınmıştır?

&Hicret’ten 1,5 yıl önce Miraç Gecesinde Vakit Namaz Farz Kılınmıştır 

5-İkinci vahiy ile el-Müddessir Sûresinin ilk âyetlerinin indirilmesinden sonra, Namaz farz kılınınca Cibril, Hz. Peygamber’e gelerek onu vadi tarafındaki Akabe denilen yere götürmüş, orada fışkıran su ile önce Cibrîl sonra Hz. Peygamber abdest almış ve beraberce iki rek‘at namaz kılmışlardır. Hz. Peygamber mutlu bir biçimde eve gelmiş, daha sonra bir kişi ile tekrar oraya gitmiştir. Aynı şekilde onunla birlikte abdest alıp iki rek‘at namaz kılmışlardır. Beraber giden kişi kimdir?

&Hz. Hatice 

6-İslâm’ın başlangıç yıllarında namaz kaç vakit idi?

&Sabah ve Akşam 

7-İlk namazda Cebrâil, hangi vakitte Kâbe civarında Hz. Peygamber’e imamlık yapmıştır?

&Sabahleyin 

9-Peygamberimiz Cebrail’(a.s)den namazı öğrenince hangi vakiti eşi Hz. Hatice ile cemaat olarak kılmıştır?

&Akşam vaktini 

10-Sabah ve akşam namazları emredilince ilk namaz kılanlar sırasıyla kimlerdir?

&1.Hz. Muhammed, 2.Hz. Hatice, 3.Hz. Ali, 4.Hz.Zeyd b. Hârise.  5.Hz. Ebû Bekir 

11-Peygamberimizin peygamberliğin kaçıncı yılında (Mekke’de) Mi‘rac gecesinde beş vakit namaz farz kılındı?

&On birinci (11.) 

12-Cibrîl’in Hz. Peygamber’e Kâbe’de, namazın vakitlerini göstermek üzere imamlık etmesi ne zaman olmuştur?

&Mirac olayının ertesi günü 

13-İslâm dininde yüce yaratıcı Allah’a yaklaşmanın yolu, ona yükselmenin basamağı ve bu bakımdan en parlak ve önemli ibadet hangisidir?

&Namaz

14-Bu ibadeti yapan kimse, Cenâb-ı Allah’ın kudret ve kuvvetini, azabını, rahmetini, hayal ve hâfızasına nakşederek nefsini tehzip etmesi ve bu suretle kendisini her türlü fenalıklardan, hatalardan, suçlardan alıkoyar. Hangi farzın hikmetlerden bahsedilmiştir?

&Namaz 

15-Hangi ibadet Müslümanlığın dışa yansıyan temel göstergelerindendir?

&Namaz

16-Asla hatırdan çıkarmamak gerekir ki, namazın şartları, namazın sadece dış görünüşünü sağlam yapmaya yeterli olacağı gibi, namazın sayılacak olan sünnetleri ve âdâbı da onun dış görünüşünün süslenmesini ve güzel görünmesini sağlamaya yeterli olacaktır. Fakat bu şartları yerine getirmek, namazı ikame etmek, ayakta tutmak sayılmaz. Namazın özü, kalbin huşû ve huzur içinde olmasıdır. Kalbin huzur ve huşûu yoksa kılınan namaz, bir heykeltraşın özene bezene ve tüm sanatkârlığını ortaya koyarak yaptığı bir insan heykelinden farklı olmayacaktır. Bu parağrafta anlatılan doğrumudur?

&Bu parağraf doğru 

17-Allah nasıl bir namaz kılmamızı ister, yani namazın özü nedir?

&Namazda tam bir şuur ve huşu ile kılmak