Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

1-Meleklerin Özellikleri Ve Vazifeleri

MELEKLERİN ÖZELLİKLERİ VE VAZİFELERİ

1-Melek kelimesi çoğulu “melâike” Arapça’da ne anlamına gelmektedir.

&Haberci

2-Hangi surenin diğer adı “Melâike Suresi”dir?

&Fâtır suresinin

3-“Melek” veya “Melak” kelimesinin çoğulu nedir?

&Melaike

4-‘’Melek’’ kelimesi lügat bakımından ne manalarına gelmektedir?

&Haberci, elçi, kuvvet ve iktidar sahibi, tedbir ve tasarruf manalarına gelmektedir.

5-Kur’an-ı Kerim’de tekil ve çoğul olarak kaç yerde melek kavramı geçmektedir?

&87

6-“Haberci, elçi, güç ve kuvvet” anlamlarına gelir. Allah’ın emriyle çeşitli görevleri yerine getiren, duyu organlarıyla algılanamayan, gözle görülmeyen, sürekli Allah’a kulluk eden, asla günah işlemeyen nûrânî, ruhanî fizik ötesi varlıklardır. Hangi varlıkların tanımı yapılmıştır?

&Meleklerin        

7-Arapça’da bir kimsenin, bilmediği veya tanımadığı bir şeyi bilmediğini ifade etmek için ne kullanılır?

&Nekirtü’ş-şey’

8-Meleklerin Özellikleri Nelerdir?

&Allah´ın yarattıklarının en büyüğü olan “Arş” sadece dört melek tara­fından taşınmaktadır.

&Meleklerin kanatları vardır. Fakat ne çeşit kanatlar olduğu hakkında bilgimiz yoktur.

&Melekler görünmezler: Akıl, ruh, ağrı, sızı, yerçekimi, hava basıncı gibi.

&Melekler son derece kuvvetli ve sür´atli varlıklardır

&Ayrıca sayıları da akla gelmeyecek ka­dar çoktur.

&Meleklerin erkeklik-dişilik, evlenme-çoğalma ve yeme-içme uyumak, yorulmak, usanmak, gençlik, ihtiyarlık gibi iş­lemleri yoktur:

&Kıyamete kadar yaşarlar. Kıyamet koptuktan sonra öldürülürler ve tekrar di­riltilirler.

&Melekler gaybı bilmezler

&Allah´ın zikredilmesinden, Kur´an okunmasından, ilim öğ­renmek üzere insanların bir araya gelmesinden hoşlanırlar.

 Allah´a isyan edilmesinden, fena kokulardan, kötü işlerden hoşlanmazlar.

&Nurdan yaratılmış, fıtratları sâfî, makamları sabit, kendileri masum mahlûklardır

&Yeme, içme ve uyuma gibi şeylere ihtiyaç duymazlar. Yerde, gökte ve her tarafta bulunurlar. “

&Çeşitli şekillere girebilirler

&Allah’ın emrinden çıkmazlar, asla günah işlemezler

&Hangi iş için yaratılmış iseler o işi yaparlar

&Melekler, son derece süratli, güçlü ve kuvvetli varlıklardır.

9-“…O’nun huzurunda bulunanlar, O’na ibadet hususunda kibirlenmezler ve yorulmazlar.” ,”Onlar, bıkıp usanmaksızın gece gündüz (Allah’ı) tesbih ederler.”,”O’ndan (emir almazdan) önce konuşmazlar; onlar, sadece O’nun emri ile hareket ederler.” Bu ayetler hangi varlıkların işaretidir?

&Melekler

10-Meleklerin vazifeleri nelerdir?

&Allah´a hamt etmek

&Allah´ı teşbih etmek

&Al­lah tarafından kendilerine verilen görevleri yapmaktır

11-İtikat(İnanç-İman) içinde meleklerin görevleri ve çeşitleri konusunda melekler başlıca kaç grupta toplanabilir?

&İlliyyûn – Mukarrebûn melekleri

&Müdebbirât melekleri, 

&İnsanla alâkalı melekler

12-Mevlana Halid-i Bağdadi hazretlerine göre, meleklerin birbirlerinden üstünlükleri vardır. Bu üstünlükler nasıl sıralanır?

&1.si Cebrail  &2.si İsrafil 

&3.sü Mikail  &4.sü Azrail