Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

1-İslam Düşünce Ekolleri

İSLAM DÜŞÜNCE EKOLLERİ

1-İslam düşüncesine, eserlerinin Arapça çevirileriyle doğrudan kaynaklık eden filo-zoflar kimlerdir?

&Eflatın(platon)                   &Plotinus

&Aristo(aristotales)            &Proclus

&Alexandre d’afrodise        &Galen

2-İslam düşünce okulları nelerdir?

&Kelam, Felsefe ve Tasavvuf

3-Kelam disiplininin doğmasına sebep teşkil eden iç faktörler yani kelam okulları nasıl ortaya çıkmıştır?

&Rasulüllah’ın vefatından sonra Halifelik tartışması

&Cemel ve Sıffin savaşları

&Müslümanı öldürmenin dini hükmü

&İman, günah, kader, cebir ve tekfir gibi konular

&Emeviler’in cebir inancını yaymaya çalışmışları

4-İslam düşüncesinde kelam geleneği hangi rolü nedir?

&Farabinin de tesbit ettiği üzere ‘’savunma‘’ rolünü üstlenmiştir.

5-Kelamın konuları nelerdir?

&Allah’ın birliği, sıfatlarının üstünlüğü, kıdemi veya hudusü, tekfir ve kader meseleleri teşkil eder. Ahirete iman, peygamberlik ve imamet konuları da ikinci sırada yer alır.