KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

31-MÜFREDAT

1- Hz. Muhammed’in peygamber olarak görevlendirilişi

1- HZ. MUHAMMED’İN PEYGAMBER OLARAK GÖREVLENDİRİLİŞİ(Mekke dönemi) 

Kur’an-ı Kerim’de peygamberliğin(bi’set) nasıl başladığı konusunda ayrıntılı bilgi mevcut değildir. Hadislerde ve tarih kitaplarında vahyin doğru rüyalarla(er-ru’yâ es-sâdıka) başladığı bildirilmektedir. Peygamberliğin ilk müjdeleri kabul edilen ve altı ay süren bu rüyaları gördüğü süre zarfında Hz. Muhammed(s.a.s.), biraz önce söylediğimiz gibi yalnız kalmayı tercih ediyor ve Hira’da tefekküre dalıyordu. O sırada kırk yaşındaydı. 610 yılı Ramazan ayının 27. gecesinde sabaha karşı ibadetle meşgul olduğu sırada vahiy meleği Cebrail kendisine “Oku” emrini verdi.

Er-ru’yâ es-sâdıka: Hadislerde ve tarih kitaplarında vahyin doğru rüyalarla başladığı bildirilmektedir.

Bi’set:  Kur’an-ı Kerim’de peygamberliğin nasıl başladığı konusunda ayrıntılı bilgi mevcut değildir.

Varaka b. Nevfel: Hz. Muhammed(s.a.s.) ‘in vahy’in ilk gelişinde duyduğu korku ve endişeyi Hz. Hatice danışmak, olanları anlatmak için amcasının oğlu olan Hıristiyanlık ve Yahudilik hakkında çokça bilgisi olan bilgin olan bu kişiye gitmiştir. Okuma-yazma biliyordu. Kitâb-ı Mukaddesi çok incelemiş, onu İbrânîce harflerle Arapçaya çevirmişti.

Fetretü’l-Vahiy:  İlk vahyden sonra Cebrâil (a.s)’ın uzunca bir süre Peygamber efendimize görünmemiş olması.