Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

1- Hristiyanlarla ilgili genel bilgiler

A- GENEL BİLGİLER

Müslümanların hristiyanlarla ilişkileri İslâm’ın Mekke döneminde başlamıştır. Hz. Peygamber’in Medine’ye hicret ettiği sırada burada önemli sayıda Hristiyan bulunduğu görülmemektedir. Ancak Medine’de Ebû Âmir er-Rahib adında ve Hz. Peygamber’in fâsık dediği bir papazın varlığı bilinmektedir. Bu şahıs, hicretten sonra Medine’yi terkedip Mekke’ye yerleşmiştir. Orada müşriklerle işbirliği yapmış, etrafına topladığı kişilerle Uhud savaşında Müslümanlara karşı savaşmıştır.

Hz. Peygamber Hudeybiye Barışı’ndan sonra birçok devlet başkanına ve bu meyanda hristiyan olan Bizans, Mısır, Habeşistan hükümdarlarına İslâm’a davet mektupları göndermiştir. Bizans İmparatoru Herakleios İslâm’la ilgilenmiş; Mısır Mukavkıs’ı Hz. Peygamber’in elçisine iyi davranarak kendisine çeşitli hediyeler göndermiştir. Habeşistan hükümdarının da İslâm’a girdiği söylenmektedir.

Haris b. Umeyr el-Ezdî:  

Hz. Peygamber Haris b. Umeyr el-Ezdî’yi bir mektupla Bizans’a bağlı Busrâ valisine göndermiştir. Elçi Mûte’ye varınca Bizans’ın bir diğer valisi Şurahbil b. Amr el-Gassânî tarafından yakalanmış ve öldürülmüştür. Hâris Hz. Peygamber’in öldürülen tek elçisidir. Bu olay Rasûlullah’ı son derece üzmüştür.