Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

1-Hadis İlmi Ve Tanımı

HADİS İLMİ VE TANIMI

1-Hadis ilmi nedir?

&Hadis ilmi, Peygamberimizin sözleri, işleri ve gördüğünde hoş karşıladığı işlere ait bilgileri, belli bir ilmi disiplin içinde inceleyerek, peygamberimizin sünnetini ve İslam Dini’ni anlayış ve yaşayış şeklini en doğru bir şekilde anlamayı, Müslümanlara anlatmayı amaç edinen bir ilimdir.

2-Hadis’in kelime manası nedir?

&Söz, haber, sözlü ifade, yeni, orijinal, sonradan meydana geldi, daha önce olmayan bir hadise vukuu buldu anlamına gelir

3-Hadis ilminin ve hadis terimlerinin kapsamı nelerdir?

&Muhammed(s.a.v)’in (Kur’ân’da tesbit edilmiş olan vahyin dışında) söylemiş olduğu rivâyet edilen sözleri, yazdırmış olduğu mektuplar ve evrâk, vasıflarını haber veren rivâyetler, bir olay karşısında izhâr ettiği tutumunu ve tavrını anlatan rivâyetler, hâl-i hayâtında vuku bulmuş bir olaya şâhid olanların rivâyetleri