Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

1-Fıtır sadakası

FITIR SADAKASI 

1-Baş ve beden zekâtı olarak bilinen ibadet Fıtır sadakasıdır. Fıtır sadakası neden baş ve beden zekâtı olarak isimlendirilmiştir?

&Şahsa bağlı, şahıs başına konmuş bir malî yükümlülük olması özelliğine dayanmaktadır.

2-Fıtır sadakası ne zaman farz kılınmıştır?

&Ramazan orucunun farz olduğu hicrî 2. yılın Şâban ayında, zekâttan önce farz kılınmıştır.

3-Fıtır sadakasının dinî bir yükümlülük oluşunun dayanağı nedir?

&Hadislerdir

4-Fıtır sadakası ne zaman uygulanmaya başlanmıştır?

&Hz. Peygamber devrinde uygulanmaya başlanmıştır.

5-“Hz. Peygamber fıtır sadakasını 1 sâ‘  hurma ve 1 sâ‘ arpa olmak üzere köle, erkek, kadın, küçük ve büyüklere farz kılmış ve insanlar (bayram) namazına çıkmadan önce verilmesini emretmiştir” hadiste gecen altı çizili kelime ne anlamına gelmektedir?

&Ölçek 

6-“Biz Peygamber devrinde fitreyi yiyecek maddelerinden 1 sâ‘ olarak verirdik. O zaman bizim yiyeceğimiz arpa, kuru üzüm, hurma ve keş idi. ” Ebû Saîd el-Hudrî’nin rivayet ettiği bu hadiste geçen altı çizili kelime ne anlamına gelmektedir?

&Yağı alınmış peynir 

7-Farz ve vâcip terimlerini eş anlamlı kullanan ve hükmün dayanağını oluşturan delilin zannîlik ve katîliği arasında fark gözetmeyen hangi mezhepler fıtır sadakasının farz olduğunu söylemişlerdir?

&Şâfiî, Mâlikî ve Hanbelîler

8-Hanefîler fıtır sadakasının hükmünü ne olarak ifade ederler?

&Vâcip

9-Farz; kesin,  vâcip ise zannî delil ile sabit olan hükümdür. Ancak vâcip de farz gibi amelî yönden gereklilik ifade eder. Bu görüş hangi mezhebe aittir?

&Hanefi