KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

31-MÜFREDAT

1-Emevi, Abbasiler ve Endülüs Emevi Mimarisi

1-EMEVİ MİMARİSİ

1-Emeviler’in başkenti neresidir?

&Şam

2-Halife 1. Velid’in yaptırmış olduğu, Emevi mimarisinin en önemli yapısı hangi camisidir?

&Şam’da Emeviyye Cami’dir.

3-Şam’da Emeviyye Cami’nin mimari özelliği nasıldır?

&3 minera ve 4 ana kapısı vardır. Mozaik süslemeler köşkler, servi ağaçları, cennet manzaraları olan bu mozaiklerde insan ve hayvan figürleri yoktur.

2-ABBASİ MİMARİSİ

4-Abbasiler’in başkenti neresidir?

&Bağdat

5-İslam Sanatları içinde ilk bilinen türbe Kubbetü’-Süleybiyye’dir. Dünyanın en büyük camilerinden biridir. 150.000 kişilik alana sahip olan bu camii hangisidir?

&Mütevekkiliye Camii

6-Abbasi devrinin en büyük sarayını, Halife Mu’tesim tarafından Türk Beyi Artuk Ebu’l Feth b. Hakan için yaptırılmış çok beğendiği için kendi kullanmış. Bu saray hangisidir?

&Semerra’da yapılan;Cevsakul Hakani

7-Abbasiler’den sonra İslam Sanatı hangi millete ait sanatla temsil edilmiştir?

&Türk milletine

8-Abbasi mimarisinin getirdiği en büyük yenilik ne olmuştur?

&Şehirleşme

3-İSPANYA(ENDÜLÜS EMEVİLERİ)

9-Emevi mimarisi örnek alınarak, Mağrip denilen Kuzey Afrika Endülüs’te yapılan camii hangisidir?

&Kayrevan Sidi Ukbe Camii

10-Batı İslam Mimarisinin en önemli ürünlerinden hangisidir?

&Kurtubaa Cami