Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

1-Dört Büyük Kitap ve Suhuflar

DÖRT BÜYÜK KİTAP VE SUHUFLAR

1-Dört(4) büyük ilahi kitabın isimleri nelerdir ve hangi peygamberlere indirilmiştir?

&Tevrat =Musa(a.s)           &Zebur  =Davut(a.s)         

&İncil     =İsa(a.s)                &Kur’an =Muhammed(a.s)              

2-Kur’an-ı Kerim’den önce indirilen kutsal kitapların sıralaması ne şekildedir?

&Tevrat – Zebur – İncil – Kur’an

3-Cenab-ı Hakk, dört kitaptan başka Cebrail(a.s) vasıtasıyla bazı peygamberlere sahifeler(100 Adet suhuf) göndermiştir. Bunlar nelerdir?

&Hz. Âdem’e 10       &Hz. Şît’e 50  

&Hz. İdrîs’e 30          &Hz. İbrâhim’e 10

4-“Yazılı şey ve kitap” anlamına gelen, Hz. Dâvûd’a indirilmiş olan ilâhî kitabın adıdır. ilâhî kitapların en küçüğü olup, yeni dinî hükümler getirmemiştir. Bugün elde mevcut olan bu kitap nüshaları, lirik söyleyiş ve ilâhîlerden, Allah’a övgü ve hikmetli sözlerden ve birtakım nasihatlerden meydana gelmiştir. Mezmûrlar adıyla Eski Ahid’de yer almaktadır. Bahsedilen kitap hangisidir?

&Zebur

5-“Müjde, tâlim ve öğretici” anlamına gelir. Hz. Îsâ aracılığıyla İsrâiloğulları’na indirilmiştir. Ahd-i Cedîd de (Yeni Ahit) denilir. Bu kitabın orijinal metni de bozulmuştur. Bahsedilen kitap hangisidir?

&İncil

6-“Toplamak, okumak, bir araya getirmek” anlamına gelen,”Hz. Peygamber’e indirilen, Mushaflarda yazılı, Peygamberimiz’-den bize kadar tevâtür yoluyla nakledilmiş, okunmasıyla ibadet edilen, insanlığın benzerini getirmekten âciz kaldığı ilâhî kelâmdır”. Bahsedilen kitap hangisidir?

&Kur’an Kerim

7-‘’Ehli Kitap’’ kavramı kimler için kullanılmaktadır?

&Kendilerine ilahi kitap indirilenler için yani Yahudiler, Hıristiyanlar ve Müslümanlar için kullanılmaktadır.