Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

1-Ahlakın Ve Adabı Muaşerenin Tanımı

AHLAKIN ve ADABI MUAŞERENİN TANIMI

1-Ahlâk nedir?

&“İnsanda yerleşen ve hiçbir zorlamaya gerek kalmadan, davranışların kolaylıkla ve rahatlıkla oluşmasını sağlayan bir melekedir” İnsanda bulunan iyi veya kötü huyların hepsine birden yani Bir kişinin iyi veya kötü olarak nitelenmesine sebep olan manevî değerleri, huyları ve bunların tesiri ile ortaya koyduğu davranışların bütününe denir. Kur’an, kişilerin dünya ve âhiret mutluluğunun sağlamasına yardımcı olmak üzere, ana babaya hürmet, insanlarla iyi geçinme, iyiliği emretme, kötülükten sakındırma, adalet, doğruluk, alçak gönüllülük, merhamet, sevgi… gibi ahlâkî hükümlerdir.

2-Ahlak’ın kelime manası nedir?

&Sözlükte “huy, seciye, tabiat, mizaç, karakter” gibi anlamlara gelen hulk veya huluk kelimesinin çoğuludur. İnsanın fiziki yapısı için çoğunlukla halk, manevî yapısı için ise hulk kelimesi kullanılmaktadır. Bir terim olarak ise “insanın iyi veya kötü olarak nitelendirilmesine sebep olan manevî vasıflara ahlâk adı verilir.

3-‘’Ahlaklı olma’’ ne demektir?

&İnsanın iyi fiilleri gerçekleştirme ve kötülüklerden uzak durmayı karakter haline getirmiş olması halidir.

4-Dinin ahlak ile irtibatı ile ilgili iki anlayış vardır. Bunlar nelerdir?

&Faziletlerin kazanılması ve faziletli olma olarak ahlak

&Kurallı yaşama ve kurallara uygun davranma olarak ahlak

5-El Ahkamul Hukukiyye’yi yani Ahlakla ilgili hükümleri hangi ilim dalı inceler?

&Ahlak ilmi inceler

6-‘’Ahlak: İnsanda yerleşen ve hiçbir fikri zorlamaya gerek kalmadan, davranışların kolaylıkla ve rahatlıkla oluşmasını sağlayan bir melekedir.’’ Bu söz hangi düşünüre aittir?

&Gazali

7-Sosyal ilişkileri düzenleyen kurallar nelerdir?

&Adâb-ı muaşeret

&Gelenek ve görenekler

&Din, ahlak ve hukuk

8-Toplum halinde yaşayan insanların uyması gereken bazı kurallar vardır. Bu kurallara ne ad verilir?

&Görgü Kuralları

9-İçinde büyük bir cömertlik arzusu bulunduğu halde verecek parası bulunmayan kimseye cimri denilemeyeceği gibi, ortada göz koyacağı bir mal bulunmadığı için açgözlülüğü ortaya çıkmayan tamahkâr kimseye de iffetli denilemez. Bu görüşü ortaya koyan düşünür kimdir ve eseri nedir?

&Cürcani – Tarifat

10-Kişinin toplum içinde dikkat etmesi gereken kurallara ne denir?

&Adabı Muaşeret