KELAM(İSTEMATİK KELAM)

Kurs Durumu

0%

Kurs Hakkında

SOBU(sorularburada.com) ekibi olarak, bizi tercih ettiğiniz için teşekkür eder başarılar dileriz. Kelam, Sistematik Kelam vb. ile ilgili tüm sınavlarda soru kaçırmayacaksınız.

Kelam/Sistematik Kelam Ne Demektir?

İlim geleneğimizde hakikate ulaşma ve hakiki bilgiyi elde etme iki yolla olmuştur: Birincisi, ulemanın tercih ettiği ve tarik-i ilim de denilen mantık kuralları üzerine bina edilmiş nazari (teorik) yoldur.

Bu tarike salik olanlar eğer bir vahyin temel ilkelerinden hareket ediyorlarsa onlara Mütekellimîn (kelam), etmiyorlarsa Meşşâiyyun (hikmet/felsefe) denilir.

İkincisi ise, riyazat ehlinin tercih ettiği ve tarik-i irfan da denilen keşf yoludur. Bu tarike salik olanlar eğer bir vahyin temel ilkelerinden hareket ediyorlarsa onlara Sûfiye (tasavvuf), etmiyorlarsa İşrakiyyun (işrâkîlik) denilir.

Birincisi medresenin, ikincisi ise tekkenin tarikidir. Birinden burhanî bilgi ötekinden irfani bilgi elde edilir. İşte kelam ilmi, Kitap ve Sünnet’te inanca konu olan esasların, Allah-tabiat-insan ilişkisinin ele alınışının nazar yoluyla, yani mantık ilmine dayalı olarak temellendirme çabalarını ifade eder.

Bu bilim dalında İslâm İnanç Esasları, Kelâm Tarihi, Sistematik Kelâm, Türk Kelamcıları, Günümüz Kelam Problemleri dersleri yer almaktadır.

Ne Öğreneceğim?

 • Kelam İlminde Dini Hükümler
 • Delil Ve Delil Türleri
 • İnanç Konularına Yaklaşım Metotları Metotlar
 • İmanın Tanımı Ve Tasdik
 • İsbat-ı Vacip Ve Allah’ın İsimleri
 • Allah’ın Sıfatları
 • Kader Ve Kaza
 • Kelam Ekollerinin Kader Anlayışı
 • Kader İle Bağlantılı Konular
 • Peygamberlik
 • Hz. Muhammed’in Peygamberliği
 • İlahî Metinler(Kitaplar)
 • Ahiret Hayatının Varlığı, Kabir Ve Ahiret Hayatı

Bu kurs için konular

223 dersler40h

!!! BİSMİLLAH DİYEREK BAŞLAYALIM DERSİMİZE !!!

SİTEMATİK KELAM

İLM-İ KELAM

*****************

MERVE TOSUN İLE KELAM DERSİ BAŞLIYOR

eğitmenler hakkında

0 (0 derecelendirme)

19 Dersler

97 öğrenciler

0 (0 derecelendirme)

3 Dersler

0 öğrenciler

22.00

Materyal İçerikleri

 • 1-Konu ile alakalı Video
 • 2-Konu anlatımı
 • 3-Konu ile alakalı testler
 • 4-İndirilebilir kaynak
 • 5-Sözleşme süresince erişim
 • 6-Mobil ve TV'den erişim
 • 7-Bitirme belgesi
Süreler: 40h
Dersler: 223
öğrenciler: Maks. 1500
Seviye: Tüm Seviyeler
Dilim: TR
Sertifika: evet

Gereklilikler

 • 1-Konu anlatımı
 • 2-Konuyla alakalı videolar
 • 3-Binlerce test testler
 • 4-Onlarca denemeler
 • 5-Hap bilgiler
 • 6-Özetin özeti
 • 7-Çıkmış Sorular
 • 8-Akaid konusu

Bu Kurs Kimlere Göre?

 • * DKAB,(Meb, Ösym)
 • * İHL, (Meb, Ösym)
 • * DHBT, (Diyanet, Ösym)
 • * MBSTS, (Diyanet, Ösym)
 • * İhtisas, (Diyanet)
 • * Şef, (Diyanet)
 • * Müdür, (Diyanet)
 • *Müfettiş yardımcılığı, (Diyanet)
 • *Vaaz (Diyanet)
 • *Din Hizmetleri Uzmanı (Diyanet)
 • *Murakıp(Diyanet)
 • vb. tüm sınavlar için