FIKIH USÛLÜ VE İSLAM HUKUKU

Kurs Durumu

0%

Kurs Hakkında

SOBU(sorularburada.com) ekibi olarak, bizi tercih ettiğiniz için teşekkür eder başarılar dileriz. Fıkıh Tarihi ve Fıkıh Usulü ile ilgili tüm sınavlarda soru kaçırmayacaksınız.

Fukıh Usulü ve İslam Hukuku Ne Demektir?

İslam hukuku, klasik ismiyle fıkıh ilmi, İslam toplumunu inşa eden kurucu ilkeleri ve Müslümanların fert ve toplum olarak davranış biçimlerini belirleyen kuralları ele alan bir ilim dalıdır.

Bir sistemin adı olarak da genel ilkelerini İslam’ın temel inanç esaslarından alan, ilkeleri bulunmakla birlikte yaşanılan hayatı göz ardı etmeyen ve bu sebeple coğrafi ve tarihsel farklılaşmaları dikkate almak suretiyle teori ile pratiğin insicamını sağlayan bir hukuk sistemidir.

Bütün İslâm toplumlarının farklı şekillerde de olsa hukuk ve toplum kurallarının şekillenmesinde başat rol oynamış olan İslâm hukuku, günümüz akademisinde dünyadaki sekiz büyük hukuk geleneğinden biri olarak kabul görmektedir.

Bu genel çerçeve göz önünde bulundurularak fakültemizde bu alanda verilecek derslerde İslam’da hukuk ve adalet kavramlarının tabiatı, İslam hukukunun kaynakları ve bunların anlaşılma ve yorumlanma teknikleri, Müslüman toplumların hukukî bilgi birikimleri ve uygulamaları, günümüz problemlerine çözüm ararken geçmiş birikimden nasıl istifade edileceği ve yeni problemlerin ne şekilde ele alınacağı gibi konular İslâm Hukuku Usulü, İslâm Hukuku, İslâm Hukuku Tarihi, Mukayeseli İslâm Hukuku, Klasik ve Modern Fıkıh Metinleri, Günümüz Fıkıh Problemleri gibi dersler altında işlenmektedir.

Ne Öğreneceğim?

 • İslam Hukukunun Mahiyeti ve Temel Özellikleri
 • İslam Hukukunun Oluşumu ve dönemlendirilmesi
 • İslam Hukuk Ekolleri
 • İslam Hukukunun Kaynakları
 • Hüküm Teorisi
 • İctihat Teorisi
 • İslam Hukukunun Sistematiği ve Literatürü
 • İslam Hukukunun Genel Prensipleri
 • Mülkiyet ve Akit Teoris
 • Aile Hukuku
 • Ceza Hukuku

Bu kurs için konular

180 dersler40h

!!! BİSMİLLAH DİYEREK BAŞLAYALIM DERSİMİZE !!!

*****************

BAYRAM YILDIZ İLE FIKIH USULÜ DERSİ BAŞLIYOR

eğitmenler hakkında

0 (0 derecelendirme)

19 Dersler

97 öğrenciler

0 (0 derecelendirme)

2 Dersler

0 öğrenciler

24.00

Materyal İçerikleri

 • 1-Konu ile alakalı Video
 • 2-Konu anlatımı
 • 3-Konu ile alakalı testler
 • 4-İndirilebilir kaynak
 • 5-Sözleşme süresince erişim
 • 6-Mobil ve TV'den erişim
 • 7-Bitirme belgesi
Süreler: 40h
Dersler: 180
öğrenciler: Maks. 1500
Seviye: Tüm Seviyeler
Dilim: TR
Sertifika: evet

Gereklilikler

 • 1-Konu anlatımı
 • 2-Konuyla alakalı videolar
 • 3-Binlerce test testler
 • 4-Onlarca denemeler
 • 5-Hap bilgiler
 • 6-Özetin özeti
 • 7-Çıkmış Sorular
 • 8-Fıkıh konusu
 • 9-Fıkıh Usulü konusu
 • 10-Fıkıh Tarihi konusu

Bu Kurs Kimlere Göre?

 • * DKAB,(Meb, Ösym)
 • * İHL, (Meb, Ösym)
 • * DHBT, (Diyanet, Ösym)
 • * MBSTS, (Diyanet, Ösym)
 • * İhtisas, (Diyanet)
 • * Şef, (Diyanet)
 • * Müdür, (Diyanet)
 • *Müfettiş yardımcılığı, (Diyanet)
 • *Vaaz (Diyanet)
 • *Din Hizmetleri Uzmanı (Diyanet)
 • *Murakıp(Diyanet)
 • vb. tüm sınavlar için